palette
اطلاعات برای داوران

1. داوران محترم فرصت داوری مقالات 2 هفته پس از دریافت و پذیرش داوری می باشد.

2. تکمیل فرم داوری به دلیل اینکه امتیاز پذیرش مقالات 70 از 100  می باشد ضروری است.

3. ایرادات و پیشنهادات اصلاحی را صرفا در فایل مقاله وارد کنید چرا که فایل داوری به هیچ عنوان به نویسنده ارسال نمی شود.

4. به منظور آگاهی نویسنده از ایرادات و کاستی های نوشتار خود، صرفا به تکمیل فرم داوری اکتفا نکرده و کاستی ها و پیشنهادات اصلاحی خود را در فایل مقاله به صورت Comment وارد کنید تا به نویسنده ارجاع داده شود.

5. رعایت شیوه نامه مجله دارای امتیاز می باشد، لذا جهت آگاهی از شیوه نامه می توانید آن را از لینک زیر دریافت کنید.

6.راهنمای نویسندگان

7.راهنمای داوران