اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

ابوئی مهریزی, محمّدرضا, عضو هیئت علمی دانشگاه بی نالمللی اهل بیت (ع) (Iran, Islamic Republic of)
ابوالقاسم فروزانی, سید, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
احمدزاده, محمدامیر, استادیار پژوهشدۀ تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (Iran, Islamic Republic of)
احمدزاده, محمدامیر, استادیار پژوهشکدۀ تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, حسین, دکتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اسدی زیدآبادی, محسن, دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
اسماعيلي, حسن, دانشجوي دورۀ دكتري تار خ اران باستان دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اصلانی, ابراهیم, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (Iran, Islamic Republic of)
افشار, بابک, پژوهشگر دورۀ دکتری معماری دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran, Islamic Republic of)
افکنده, احسان, دانشگاه شهید بهشتی
امامی, محمدتقی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری (Iran, Islamic Republic of)
امامی خویی, محمد تقی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ري (Iran, Islamic Republic of)
امامی خویی, محمدتقی, دکتری تاریخ ایران اسلامی و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (Iran, Islamic Republic of)
امینی, رضا, دکترای زبانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس و استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)
اکبری, محمد علی, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اکبری, محمدعلی, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
ایمان‌پور, محمد تقی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)

1 - 17 (17)