اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دزفولیان, کاظم, استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دلیر, نیره, استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (Iran, Islamic Republic of)
دهقانی, رضا, دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
دهقانی, رضا, دانشگاه تبریز
دین پرست, ولی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)

1 - 5 (5)