اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سالاری شادی, علی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
سبزی, سعید, دانشگاه شهیدبهشتی
سعیدی, مدرس, دانشگاه شهیدبهشتی
سعیدی‌نیا, حبیب‌الله, استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس (Iran, Islamic Republic of)
سليماني, كريم, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمانی, کریم, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
سلیمانی, کریم, استاد یار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
سلیمانی دهکردی, کریم, دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران (Iran, Islamic Republic of)
سياه‌پور, كشواد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج (Iran, Islamic Republic of)
سیاهپور, کشواد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج (Iran, Islamic Republic of)
سید‌حسین‌زاده, هدی, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 11 (11)