اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سید‌حسین‌زاده, هدی, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (Iran, Islamic Republic of)

ش

شاکری, عبدالرسول, دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, دکتراي تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلایی, سید حسن, دانشگاه مازندران
شجاعی مهر, حسن, د کتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی مهر, حسن, دکترای تاریخ و مدرس مهمان در گروه تاریخِ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی مهر, حسن, دانشگاه شهید بهشتی
شعبانی, امامعلی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (Iran, Islamic Republic of)
شکری فومشی, محمد, د کترای ایرانشناسی از د انشگاه آزاد برلین، انستیتو ایران شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه ا د یان و مذاهب قم (Iran, Islamic Republic of)
شکوهی, محمدرضا, دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
شیخ الحکمایی, عمادالدین, پژوهشگر موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

ص

صالحي, كورش, استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
صالحی, نصراله, استادیار دانشگاه فرهنگیان (Iran, Islamic Republic of)
صالحی, کورش, استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
صحت منش, رضا, دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
صفایی, صفی‌الله, استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور همدان (Iran, Islamic Republic of)

ط

طالعی قره قشلاق, عزیز, دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
طاهری مقدم, سید محمد, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیامنور ایلام (Iran, Islamic Republic of)
ططري, علي, دانشجوي دكتري تاريخ ايران دورۀ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد (Iran, Islamic Republic of)
طيبی, سيد محمد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)

ع

عابدینی, ابوالفضل, استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
عباسی, جواد, استادیارگروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
عباسی, جواد, استادیار گروه تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)

101 - 125 (173)    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>