palette
اسامی نویسندگان
س
سلیمانی, کریم, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
سلیمانی, کریم, استاد یار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتي (ایران)
سلیمانی دهکردی, کریم, دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران (ایران)
سياه‌پور, كشواد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج (ایران)
سیاهپور, کشواد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج (ایران)
سید‌حسین‌زاده, هدی, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ایران)
ش
شاکری, عبدالرسول, دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, دکتراي تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
شجاعی دیوکلایی, سید حسن, دانشگاه مازندران
شجاعی مهر, حسن, د کتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
شجاعی مهر, حسن, دکترای تاریخ و مدرس مهمان در گروه تاریخِ دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
شجاعی مهر, حسن, دانشگاه شهید بهشتی
شعبانی, امامعلی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (ایران)
شکری فومشی, محمد, د کترای ایرانشناسی از د انشگاه آزاد برلین، انستیتو ایران شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه ا د یان و مذاهب قم (ایران)
شکوهی, محمدرضا, دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران (ایران)
شیخ الحکمایی, عمادالدین, پژوهشگر موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران (ایران)
ص
صالحي, كورش, استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان (ایران)
صالحی, نصراله, استادیار دانشگاه فرهنگیان (ایران)
صالحی, کورش, استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان (ایران)
صحت منش, رضا, دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه شیراز (ایران)
صفایی, صفی‌الله, استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور همدان (ایران)
ط
طالعی قره قشلاق, عزیز, دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه (ایران)
طاهری مقدم, سید محمد, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیامنور ایلام (ایران)

101 - 125 (185)