اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عرب‌اُف, آرزو, دانشجوي دکتري زبان و ادبات فارسي دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
عزیزنژاد, محمد, دانشگاه تبریز
عزیزنژاد, محمد, دانشجوی دکترای تاریخ مطالعات ایران دوره اسلامی دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
عقیلی, سید احمد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
علم, محمدرضا, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
علی‌بابایی درمنی, علی, دکتری تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

ف

فرخی, یزدان, دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
فرقانی, محمدمهدي, استا ديار علوم ارتباطات د انشگاه علامه طباطبائي (Iran, Islamic Republic of)
فصیحی, سیمین, استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)

ق

قائم‌مقامی, محسن, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
قلاوند, زهرا, دانشجوی دوره دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)

ك

كلهر, محمد, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهر ری (Iran, Islamic Republic of)

ل

لعبت فرد, احمد, دانشگاه خلیج فارس
لیلاز مهرآبادی, سعید, دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

م

متولی, عبدالله, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (Iran, Islamic Republic of)
محمد مرادی, اصغر, استاد تمام دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran, Islamic Republic of)
محمدی, ذكرالله, استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (Iran, Islamic Republic of)
محمدی, مریم, دانشگاه تربت معلم (Iran, Islamic Republic of)
محمدی, مریم, دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
محمودآبادی, سید اصغر, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
مختاری, محمدتقی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
مرادی, مسعود, استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
مرادی خلج, محمد مهدی, استادیار تاریخ دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
مرادی علی آبادی, محمد حسن, دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلمی و مربی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
مردوخی, دا آرا, دانشگاه الزهرا

126 - 150 (173)    << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>