اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

م

معماریان, غلامحسین, استاد تمام دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran, Islamic Republic of)
منصوربخت, قباد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
میرزایی, علی اصغر, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (Iran, Islamic Republic of)
میری, نگین, دانشگاه شهید بهشتی

ن

نادران, الیاس, دانشیار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
نجف‌زاده, علی, مربي گروه تاریخ دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
نصراله زاده, سیروس, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ه

هاشم‌زادة محمديه, عباس, استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)

و

واعظ, نفیسه, استادیار علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا (Iran, Islamic Republic of)
وحیدی راد, میکائیل, دانشجوی دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
وحیدی راد, میکاییل, دانشگاه شهیدبهشتی
ولوی, علی‌محمد, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء (Iran, Islamic Republic of)

ي

يزداني, سهراب, دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم (Iran, Islamic Republic of)

پ

پاشازاده, غلامعلی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز (Iran, Islamic Republic of)
پاشازاده, غلامعلی, دانشگاه تبریز
پرتوی‌مقدم, عباس, دکتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
پوراحمدي, حسين, استاد یار گروه تاریخ دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)

چ

چهراز ابوالحسنی, منصور, دانشگاه شیراز

ک

کریمی قهی, منصوره, دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه الزهراء(س) (Iran, Islamic Republic of)
کلهر, محمد, استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (Iran, Islamic Republic of)

ی

یاری, سیاوش, استادیار دانشگاه ایلام (Iran, Islamic Republic of)
یزدانی, سهراب, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت معلم (Iran, Islamic Republic of)
یوسفی فر, شهرام, دانشیار تاریخ اجتماعی ایران پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (Iran, Islamic Republic of)

151 - 173 (173)    << < 2 3 4 5 6 7