کارکرد انجمن تبلیغی کلیسا در عصر قاجار: موانع و راهکارها
کارکرد انجمن تبلیغی کلیسا در عصر قاجار: موانع و راهکارها

علی اکبر تشکری بافقی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-36

چکیده
  به دنبال ظهور نخستین کانون‌های مسیحیت پروتستان در انگلیس (اواخر سدۀ هجده میلادی)، انجمن تبلیغ در آفریقا و شرق (1799 م / 1214 ق) نیز که بعدها به انجمن تبلیغی کلیسا تغییر نام داد (1812 م/1227 ق) ابراز وجود نمود. این ...  بیشتر
نهاد صرافی و کارکرد تجارتخانه جمشیدیان در دورۀ قاجار
نهاد صرافی و کارکرد تجارتخانه جمشیدیان در دورۀ قاجار

علی‌اکبر تشکری بافقی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  تغییراتی که از نیمۀ دوم قرن سیزدهم قمری (19 م) در مسیر و طرف‌های تجاری ایران پدید آمد، کارکرد تجّار و صرافان گسترش یافت. در این دوره متأثر از فعالیت انجمن اکابر پارسیان هند و ارتقای یزد به یکی از کانون‌های ...  بیشتر
نقش عبدالرضا خان بافقی در بحران یزد در دومین دوره جنگ‏های ایران و روس
نقش عبدالرضا خان بافقی در بحران یزد در دومین دوره جنگ‏های ایران و روس

علی اکبر تشکری بافقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 17-38

چکیده
  دومیّن دورۀ جنگ‌های ایران و روس در عرصه داخلی فرصتی به برخی شاهزادگان داد تا با استفاده از شرایط موجود در صدد بسط قدرت خویش برآیند. دراین میان ، نارضایتی عمومی از عملکرد محمّد ولی میرزا در یزد به شورشی ...  بیشتر