شورش انوشه زاد و بررسی ماهیت آن
شورش انوشه زاد و بررسی ماهیت آن

علی اصغر میرزایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 123-139

چکیده
  در دهۀ 550 میلادی در پادشاهی خسرو یکم شورشی رخ داد که رهبری آن با انوشه‌زاد، پسر خسرو یکم (انوشیروان) بود. این شورش، هرچند در بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانی رخ داد اما منابع، ماهیت و هدف از آن را متفاوت ...  بیشتر
شاه گُزینی در دورۀ ساسانیان؛ فرآیند شاه گُزینی در نامۀ تنسر به گُشنسپ
شاه گُزینی در دورۀ ساسانیان؛ فرآیند شاه گُزینی در نامۀ تنسر به گُشنسپ

شهرام جلیلیان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، ، صفحه 89-115

چکیده
  با وجود پژوهش های گُسترده ای که دربارۀ تاریخ و فرهنگ ساسانیان انجام گرفته است، تا کنون تنها به گونه ای شتاب زده به شیوۀ شاه گُزینی در دستگاه پادشاهی ساسانیان اشاره شده و هنوز این موضوع تا اندازۀ زیادی ...  بیشتر