تأثیرپذیری و نقد ابن‌خلدون از مسعودی
تأثیرپذیری و نقد ابن‌خلدون از مسعودی

علی سالاری شادی؛ صفی‌الله صفایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 73-100

چکیده
  مقدمۀ ابن‌خلدون دربردارندۀ آراء و اندیشه‌های عمیق و افکار ابتکاری و نبوغ‌آمیز است. اما چون ابن‌خلدون مقدمه را بر اساس واقعیات سامان داد، در تحلیل و بررسی‌های خود از آراء و بینش‌های پیشینیان، بی‌نیاز ...  بیشتر