بازتاب باورهای زروانی در قصّه‌های عامیانۀ مکتوب ایرانی (مورد پژوهانه: داراب‌نامه، قصّۀ حمزه و امیرارسلان نامدار)
بازتاب باورهای زروانی در قصّه‌های عامیانۀ مکتوب ایرانی (مورد پژوهانه: داراب‌نامه، قصّۀ حمزه و امیرارسلان نامدار)

امید گل عنبری؛ امیرعباس عزیزی فر

دوره 13، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 51-76

https://doi.org/10.52547/irhj.13.1.51

چکیده
  تاریخ عهد ساسانی یکی از مهم­ترین ادوار تاریخی­ـ اجتماعی و سیاسی­ـ اعتقادی سرزمین ایران است. مطالعه جنبه­های اعتقادی و باورداشتی مردم ایران در این برهه تاریخی، در بافت متون ادبی و عامیانه، پژوهشی ...  بیشتر
موقعیّت جغرافیایی جنگ هرمزدگان؛ جنوب یا شمال؟
موقعیّت جغرافیایی جنگ هرمزدگان؛ جنوب یا شمال؟

شهرام جلیلیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 27-68

چکیده
  جنگ «هرمزدگان» در روز سی‌اُم مهر/ بیست و هشتم آوریل 224 م. یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌ها در تاریخ ایران و حتا تاریخ شرق باستان است. با مرگ اردوان چهارم/ 213-224 م، آخرین پادشاه پارتیان در این جنگ بود که هماورد ...  بیشتر
دو پادشاه در آستانۀ نابودی ساسانیان
دو پادشاه در آستانۀ نابودی ساسانیان

شهرام جلیلیان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 23-42

چکیده
  از مرگ خسرو پرویز در فوریۀ 628 میلادی تا تاج‌گذاری یزدگرد سوم در ژوئن 623 میلادی بیش از ده پادشاه به تخت لرزان شهریاری ساسانیان نشانده شدند، که هنوز تبارنامه و مدّت شهریاری، و حتی چگونگی پی‌هم‌آیی پاره‌ای ...  بیشتر
ویژگی‌های تاریخی و مولفه‌های جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان
ویژگی‌های تاریخی و مولفه‌های جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان

اللهیار خلعتبری؛ عباس پرتوی‌مقدم

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 49-70

چکیده
  شهرنشینی در ایران دورۀ ساسانیان تحول و تکامل شگرفی یافت. اگرچه شهر و شهرنشینی در این دوره ریشه در دوره‌های گذشته داشت، اما شهر ساسانی هم از نظر کالبد شهری و هم از نظر کارکرد دوره‌ای از تحول و توسعه و تکامل ...  بیشتر
دربار ساسانی و مسیحیان: مدارا یا تعصب
دربار ساسانی و مسیحیان: مدارا یا تعصب

علی‌محمد ولوی؛ صفورا برومند

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1388، ، صفحه 131-152

چکیده
  مسیحیان از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی در دورۀ ساسانی به شمار می‌رفتند. با توجه به این که حکومت ساسانی بر بن‌مایه‌های آیین زردشتی استوار بود، مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان، از جمله مباحث درخور توجه ...  بیشتر
ساسان خُوَدای؛ چهره‌ای تاریخی یا افسانه‌ای؟
ساسان خُوَدای؛ چهره‌ای تاریخی یا افسانه‌ای؟

شهرام جلیلیان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 27-54

چکیده
  بیشتر پژوهندگان تاریخ دورۀ ساسانیان در دهه‌های گذشته، همداستان با شماری از بزرگ‌ترین تاریخ‌نویسان دورۀ اسلامی که در گزارش تاریخ ساسانیان، محتوای خداینامه تاریخ ملّی ایرانیان باستان را بازتاب می‌دهند، ...  بیشتر