تعارض ساختاری و تأثیر آن در کارکرد سپاه خوارزمشاهی
تعارض ساختاری و تأثیر آن در کارکرد سپاه خوارزمشاهی

ذکرالله محمدی؛ اسماعیل حسن‌زاده

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1388، ، صفحه 107-130

چکیده
  خوارزمشاهیان با خاستگاه غلامی در روند تکاملی حکومت‌شان به جذب عناصر نظامی، اما با خاستگاه‌های متفاوت دست زدند و سعی کردند آنها را به موازات هم با اعمال قدرت از بالا به پایین به خدمت بگیرند. به‌رغم محدود ...  بیشتر