مغول‌‌ستیزی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای
مغول‌‌ستیزی عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای

احمد خاتمی؛ آرزو عرب‌اُف

دوره 3، شماره 3 ، شهریور 1389، ، صفحه 27-48

چکیده
  اهمیت تاریخ جهانگشای جوینی، به لحاظ تاریخی، بر کسی پوشیده نیست. قطعاً اصلی‌ترین مأخذ تاریخی برای بیان وقایع حملۀ مغول به ایران، تاریخ جهانگشای است. نقل حوادث ناگوار و مصائب بی‌شماری که بر ایرانیان آن ...  بیشتر