اعتقادات هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته‌ها
اعتقادات هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته‌ها

آرزو رسولی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 59-76

چکیده
  این که هخامنشیان بر مذهب زردشت بوده‌اند یا نه، پرسشی است که از دیرباز محققان تاریخ هخامنشی با آن روبرو بوده‌اند. همانقدر که زردشتی بودن هخامنشیان موافق دارد، مخالفان آن هم کم نیستند. هر بار که سخن از ...  بیشتر
نگاهی به ادبیات مسیحیان ایرانی به پهلوی ساسانی: مطالعة موردی: کتیبة لوح مسی پهلوی ساسانی در کیلون هند
نگاهی به ادبیات مسیحیان ایرانی به پهلوی ساسانی: مطالعة موردی: کتیبة لوح مسی پهلوی ساسانی در کیلون هند

سیروس نصراله زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 215-243

چکیده
  مقاله حاضر در خصوص یکی از کتیبه‌های خصوصی به خط و زبان پهلوی ساسانی در هند است. کتیبه‌های دوره ساسانی به دو گروه قابل تقسیم هستند. یکی کتیبه‌های سلطنتی و بزرگان به الفبای کتیبه‌ای یا منفصل که بیشتر مربوط ...  بیشتر