نشریه تاریخ ایران که پیشتر ذیل مجله «پژوهشنامه علوم انسانی» دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدبهشتی منتشر می‌شد، که سابقه انتشار آن به سال 1364 می‌رسید، اما در پی سیاست تخصصی‌سازی نشریات توسط وزارت علوم، مجله پژوهشنامه علوم انسانی از شماره 59 در سال 1388 به پنج مجله تخصصی تقسیم شد که از جمله آنان مجله تاریخ ایران است. این مجله بر اساس نامه شماره 1057/11/3 مورخ 23/6/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اعتبار علمی و پژوهشی برخوردار است. مجله تاریخ ایران به انتشار پژوهش‌هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه‌های زیر می‌پردازد:

حوزة فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و مناسبات خارجی ایران با نگرش تحلیلی تاریخی

این مجله تاکنون با انتشار  22 شماره، به صورت دو فصلنامه دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان را به صورت شایسته‌یی در اختیار پژوهشگران و علاقمندان به حوزه تاریخ ایران قرار داده و همچنان رسالت خود را افزایش کیفیت و ارتقا جایگاه علمی‌اش به پشتوانه جلب مشارکت محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ ایران می‌داند که با ارسال مقالات عالمانه و ارزشمند خود به غنای هر چه بیشتر مجله و ارتقا جایگاه علمی دانش تاریخ در کشورمان یاری رسانند

 


ترتیب انتشار: دوفصلنامه علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

رتبه نشریه: ب

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری: دوسو ناشناس

درصد پذیرش: 15./.

متوسط مدت زمان داوری: 2 ماه

هزینه داوری: ندارد

هزینه انتشار: دویست هزار تومان


 به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند که در مجله تاریخ ایران از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می‌شود .


 

 اطلاعیه مهم:

نویسندگان گرامی به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیئت تحریریه، نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافع را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و پس از تکمیل، همراه با فایل مقاله، در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.


ابر واژگان