اجتماعی‌شدن زنان در عصر پهلوی؛ امکان یا امتناع(1304-1332ش)
اجتماعی‌شدن زنان در عصر پهلوی؛ امکان یا امتناع(1304-1332ش)

پروین رستمی؛ جهانبخش ثواقب

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 17-47

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.17

چکیده
  یکی از برنامه­های حکومت پهلوی اول و طراحان اصلاحات عصر وی، تلاش برای ایجاد پاره­ای از تغییرات اجتماعی براساس الگوی جوامع غربی بود. یکی از این اقدامات، تغییر سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان بود که ...  بیشتر