نهاد صرافی و کارکرد تجارتخانه جمشیدیان در دورۀ قاجار
نهاد صرافی و کارکرد تجارتخانه جمشیدیان در دورۀ قاجار

علی‌اکبر تشکری بافقی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 1-24

چکیده
  تغییراتی که از نیمۀ دوم قرن سیزدهم قمری (19 م) در مسیر و طرف‌های تجاری ایران پدید آمد، کارکرد تجّار و صرافان گسترش یافت. در این دوره متأثر از فعالیت انجمن اکابر پارسیان هند و ارتقای یزد به یکی از کانون‌های ...  بیشتر