به اطلاع نویسندگان محترم مجله تاریخ ایران می رساند که براساس رویکرد جدید و در راستای لزوم ‏توجه به کیفیت مقالات دریافتی و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و هیأت تحریریه نشریه با هدف نمایه‌شدن در چکیده‌نامه‌ها و ‏نمایه‌های افزون‌تر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین‌المللی و نظام‌های ‏رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده مبسوط انگلیسی حداقل 800کلمه و حداکثر‎  1000 ‎کلمه‌ای‎ ‎پس از پذیرش ‏مقاله در نشریه‎ ‎بر‌اساس آخرین نسخۀ اصلاح‌شده مقاله (با تاکید بر «نتایج») توسط نویسنده تهیه و از طریق سایت نشریه ارسال ‏گردد‎.‎
قابل ذکر است که در صورت‎ ‎پذیرش مقاله،‎ ‎لازم است که چکیده  مبسوط‎ ‌‏(فارسی و انگلیسی) توسط نویسنده‎ ‎حداکثر 10 روز بعد ‏از پذیرش مقاله‎ ‎همراه با فایل ورد تایید و امضای یک مدرس انگلیسی، از طریق سایت نشریه پیوست‎ ‎شود.‌‎ ‎