دانلود فرم عدم تعارض منافع نویسنده مقاله

دانلود فایل تعهدنامه 

راهنمای نویسندگان

(مجلۀ علمی تاریخ ایران)

 مجله تاریخ ایران یک مجلة علمی دوسو ناشناس، مبتنی بر داوری همتا (Peer-Review) است که در گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی چاپ و منتشر می‌شود. این مجله پذیرای پژوهش‌های نو با نگرش تاریخی در حوزۀ فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و مناسبات خارجی ایران است.

 راهنمای نویسندگان

 الف. شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقالات

 1. مقاله‌­های ارسا‌‌‌‌ل‌­شده باید به دور از انتحال (Plagiarism) و حاصل تحقیق نویسنده/ نویسندگان باشد و به افزودن دانش یا حل مسئله‌ای تاریخی یاری رساند. مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقالات بر عهدۀ نویسندگان است.
 2. مجلۀ تاریخ ایران در حال حاضر صرفاً مقاله‌های پژوهشی‌ را ارزیابی و منتشر می‌نماید.
 3. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانش‌آموختگان و دانشجویان دورة دکتری به­‌تنهایی و دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد صرفاً با مشارکت اعضای هیئت علمی می‌توانند مقاله‌های خود را برای بررسی و انتشار به مجله ارسال کنند.
 4. تنها مقاله‌­هایی که به تارنمای مجله به آدرس www.irhj.sbu.ac.ir ارسال گردند، دریافت و ارزیابی می‌شوند. بنابراین، نویسندگان باید فایل مقالة خود را در تارنمای مجله بارگذاری و ثبت نمایند و تمام مراحل را از این سامانه پیگیری کنند.
 5. مقالاتی که برگرفته از رسالۀ دکتری هستند، بایستی عنوان رساله به صورت کامل در فایل حاوی مشخصات نویسندگان آورده شود.
 6. مقالة ارسال‌شده نباید به‌‌ هیچ ‌وجه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین پس‌ از پذیرش مقاله برای انتشار‌، نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
 7. تعداد نویسندگان هر مقاله نباید بیش از دو نفر باشد و در موارد خاص ذکر نام نفر سوم با نامۀ استاد راهنما و تأیید هیئت تحریریه امکان­پذیر است. بنابراین، مقالاتی که بیش از سه نویسنده داشته باشند پذیرفته و ارزیابی نخواهند شد.
 8. مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رسالۀ دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو به ‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شوند.
 9. سردبیر و هیئت‌ تحریریة مجله و داوران در پذیرش و اصلاح محتوا و رد‌ مقاله‌‌ها اختیار تام دارند.
 10. ویراستار در ویرایش فنی و زبانی مقاله‌ها اختیار کامل دارد، ولی هیچ مسئولیتی در برابر محتوای مقاله‌ها ندارد و ویرایش محتوایی به ‌هیچ ‌وجه بر عهدة ایشان نیست.
 11. مسئولیت صحت متن نقل‌قول‌ها، نشانی منابع نقل‌قول‌ها و مشخصات کتاب‌شناختی منابع در بخش کتابنامه فقط بر عهدۀ نویسندة مسئول مقاله است.
 12. نویسندة مسئول موظف است همة اصلاحاتی که در مراحل داوری یا ویراستاری صورت می­گیرد ارزیابی و اعمال کند. در غیر این ‌صورت، مقاله از مرحلة داوری یا ویرایش و انتشار حذف خواهد شد.

ب. مشخصات نویسندگان

 1. نام و نام‌‌خانوادگی همة نویسندگان باید به فارسی و انگلیسی درج شود.
 2. در سامانۀ نشریه، قسمت وابستگی‌های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان)، باید اطلاعات نویسندگان دقیقاً به شکل زیر درج شود. عدم درج این موارد موجب بازگشت مقاله برای تکمیل مشخصات و در نتیجه طولانی شدن روند داوری می‌شود. لطفاً موارد زیر را به­ دقت برای تمام نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی وارد نمایید:
 3. گروه آموزشی، 2. دانشکده، 3. دانشگاه (مؤسسۀ آموزشی)، 4. شهر، 5. کشور.

   برای مثال: گروه تاریخ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

.Department, Faculty, University (Institution), City, Country

.History Department, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

 

 1. در وارد نمودن ترتیب مشخصات نویسندگان در سامانۀ مجله باید دقت لازم مبذول شود. براساس تصمیم هیئت تحریریۀ مجلۀ تاریخ ایران، به هیچ وجه در هیچ مرحله‌ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبۀ علمی و مشخصات نویسندگان و نویسندۀ مسئول وجود ندارد.

توجه: در صورت تأیید نهایی مقاله برای انتشار، درج اطلاعات نویسندگان براساس فرمت اختصاصی مجله خواهد بود و با توجه به فرمت مراکز و سایر دانشگاه‌ها قابل تغییر نیست

 1. نویسندة مسئول مقاله‌هایی که بیشتر‌ از یک نویسنده دارد، مشخص شود.
 2. نشانی رایانامة همة نویسندگان باید درج شود. همچنین رایانامة نویسندة مسئول باید رایانامة دانشگاهی باشد.
 3. ثبت شناسۀ ارکید (Orcid) برای نویسندگان به هنگام ثبت­نام الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید:

https://orcid.org/register

 1. همة مشخصات مذکور، به ‌صورت مستقل از فایل مقاله، باید در نرم‌افزار Word 2010 حروف‌نگاری و به ‌همراه فایل مقاله در تارنمای مجلۀ تاریخ ایران بارگذاری شود.
 2. درج قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش اجباری است و در صورت نداشتن حامی مالی بایستی ذکر شود که «مقالۀ حاضر بدون حامی مالی به رشتۀ تحریر درآمده است».

 

ج. مشخصات شکلی مقاله

 1. متن مقاله، بدون مشخصات نویسندگان، باید در نرم‌افزار Word 2010 تدوین شود. متن فارسی مقاله با قلم B Mitra، در اندازة قلم 13.5 و متن لاتین مقاله با قلم Times New Roman ، در اندازة قلم 12 نوشته شود.
 2. تعداد واژگان مقاله، به همراه منابع، بیش‌ از 8000 کلمه نباشد. در صورت افزایش کلمات هزینۀ اضافی دریافت خواهد شد.
 3. ساختار مقاله‌ باید متشکل ‌از 1. عنوان، 2. چکیده (حداقل 250 و حداکثر 300 واژه)، 3. کلیدواژه‌ها (5تا 7واژه)، 4. مقدمه (مشتمل بر طرح مسئله، سؤالات، فرضیه­ها و ادبیات تحقیق)، 5. بدنة اصلی (تحلیل‌ها، تبیین‌ها، نقدها، یافته‌ها و ...)، 6. نتیجه‌گیری، 7. قدردانی از حامی مالی و 8. کتاب­نامه و 9 چکیده مبسوط انگلیسی(صرفا برای مقالات بعد از پذیرش علمی) باشد.

مثال قدردانی از حامی مالی:

1- این مطالعه مستخرج از رساله دکتری است و با حمایت مادی و معنوی اساتید راهنما و مشاور مربوطه نگاشته شده است.

2- بدینوسیله از تمام عزیزانی که ما را در فرآیند انجام پژوهش همراهی کردند و در تکمیل داده ها با صبر و شکیبایی وقت ارزشمندشان را در اختیارمان قرار دادند و همکاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داریم .

3- بدین وسیله از تمامی جوامع محلی، کارشناسان و مسئولینی که وقت خود را برای مصاحبه و پر کردن پرسشنامه‌های مربوط به این پژوهش گذاشته‌ا‌ند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

4- درانجام تحقیق حاضر، از هیچ سازمان یا نهادی کمک مالی دریافت نشده و این تحقیق بصورت مستقل توسط نویسندگان مقاله انجام شده است. 

        4. سرنام‌ها و نشانه‌ها: ق= هجری قمری؛ ش= هجری شمسی؛ م= میلادی؛ ق­م= قبل از میلاد؛ ص= صفحه/ صفحه‌ها؛ /= نشانۀ مترادف در واژه‌ها و جداسازی در میانۀ عدد سال قمری، شمسی و             میلادی مانند (1324ق/ 1905م). در نوشتن نشانه‌ها و آوانگاری بهتر است شیوۀ دانشنامۀ ایرانیکا رعایت شود:

برای دانلود نحوه آوانگاری و نگارش نشانه های دانشنامه ایرانیکا کلیک کنید.

 1. چنانچه مقاله دارای تصویرهایی به صورت عکس، سند و نقشه است، تصویرها‌ باید در فرمت الکترونیکی JPG با وضوح 300dpi و حجم کمتر از 500kb ارسال شوند. نویسندگان باید در استفاده از تصاویر، نقشه‌ها و جدول‌ها قانون کپی‌رایت را رعایت کنند.
 2. معادل‌ خارجی اعلام و اصطلاحات تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز، و در برابر معادل فارسی آنها درج شود. برگردان نام‌های خاص تاریخی فارسی به خط لاتین باید بر اساس شیوة ضبط نام‌های خاص دانشنامة ایرانیکا انجام شود. حرف‌نویسی و آوانویسی زبان‌های باستانی ایران (اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه و غیره) و دیگر زبان‌ها بر پایة شیوه‌های علمی مرسوم در حوزه‌های علمی مربوطه انجام شود.
 3. در متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و توضیحات فرعی و تکمیلی در بخش پی‌نوشت‌ها آورده شود.
 4. همة پی‌نوشت‌ها به ‌صورت خودکار (در نرم‌افزار Word، از طریق زبانة Reference و با استفاده از گزینة Endnotes) در انتهای متن مقاله ایجاد شود تا از طریق کلیک ‌کردن بر اعداد تُکِ پی‌نوشت‌ها در متن مقاله بتوان بلافاصله به متن آنها در انتهای مقاله دسترسی یافت. بنابراین، در صورتی ‌که اعداد پی‌نوشت‌ها به‌ صورت غیرخودکار حروف‌نگاری شده باشد، مقاله برای اصلاح به نویسنده بازگردانده خواهد شد.
 5. اندازة جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه‌ها و... مطابق با اندازة متن چاپی (حداکثر 12×18 cm) باشد.

 د. شیوة ارجاع‌دهی

 1. چنانچه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم (مطالبی که به‌ صورت کلمه‌ به ‌کلمه از منابع دیگر نقل می‌شود) کمتر از چهل کلمه باشد، درون گیومه درج شود و چنانچه تعداد کلمات نقل‌قول‌های مستقیم بیشتر ‌از چهل کلمه باشد، ابتدا اندازة قلم متن آن نقل‌قول‌ها یک‌و‌نیم اندازه از قلم اصلی متن کوچک‌تر ‌شود و سپس بدون گیومه و در بندی جداگانه، با یک‌و‌نیم سانتی‌متر فرورفتگی از سر اشپون درج شود.
 2. منابع مورد استفاده باید معتبر باشد و به‌ هیچ‌ وجه از منابع نامعتبر (ویکی‌پدیا و...) نقل‌قول نشود. در غیر این ‌صورت، علاوه ‌بر کاهش امتیاز در داوری مقاله، همة نقل‌قول‌های نامعتبر از متن مقاله حذف خواهدشد.
 3. مشخصات کتاب‌شناختی‌ منابع در انتهای متن مقاله ذیل عنوان Refrence ، به‌ صورت کامل و مطابق شیوه‌نامۀ مجله، نوشته ‌شود.
 4. به‌ طور‌ کلی، اجزای ارجاع درون‌متنی منبع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم به‌ترتیب عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده سال انتشار، شمارة جلد، شمارةصفحه.
 5. به ‌طور ‌کلی، مشخصات کتاب‌شناختی کامل همة منابع در بخش کتابنامه به‌ترتیب عبارت است از: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. نام کتاب به ‌صورت ایتالیک. نام مترجم یا مصحح کتاب. شمارة جلد کتاب یا شمارة نشریه. محلانتشار: نام ناشر. (تمام منابع بایستی به صورت آوانگاری نوشته شود و هیچ منبعی به صورت فارسی ذکر نشود.)
 6. چنانچه به چند اثر از یک نویسنده با سال انتشار یکسان استناد شده باشد، پس ‌از ذکر سال انتشار آنها، در منابع فارسی و عربی از حروف ابجد (الف، ب، جو...) و در منابع لاتینی از حروف الفبای انگلیسی (A, B, C…) استفاده می­شود تا آن آثار از هم متمایز گردد. مثال: 

        درون‌متنی: (زرین‌کوب  1379الف، ج 2، 744).             (زرین‌کوب  1379ب، 125).

        کتابنامه: زرین‌کوب، عبدالحسین. 1379الف. سرّ نی؛ نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی. ج 2. تهران: علمی.(بایستی به صورت آوانگاری نوشته شود)

        زرین‌کوب، عبدالحسین. 1379ب. جست‌و‌جو در تصوف ایران. تهران: امیرکبیر. .(بایستی به صورت آوانگاری نوشته شود)

 1. اگر در متن مقاله به چند اثر از یک نویسنده استناد شده باشد، در کتابنامه نام و نام‌خانوادگی نویسنده، در همة موارد، به ‌طور کامل نوشته شود و به‌ هیچ‌ وجه به ‌جای آن از خط، نقطه‌چین و... استفاده نشود.
 2. در کتابنامه ابتدا مشخصات کتاب‌شناختی منابع فارسی و عربی و سپس مشخصات کتاب‌شناختی منابع لاتینی براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا، آوردهشود.
 3. در کتابنامه حرف اول کلمات لاتینی (غیر از حروف اضافه، ربط و تعریف) با حرف بزرگ (capital letter) ضبط شود. همچنین حرف اول کلماتی که به‌واسطة نیم‌خط به ‌هم متصل شده‌اند با حرف بزرگ درج شود.
 4. برای اطلاع دقیق از شیوۀ ارجاع‌دهی به منابع لاتین به بخش انگلیسی تارنمای مجله مراجع کنید.

ه. ساختار چکیده مبسوط انگلیسی

                         ∗دانلود راهنمای چکیده مبسوط انگلیسی∗

چکیده مبسوط انگلیسی باید حداقل 800 و حداکثر 1000 کلمه باشد. بخش های مختلف چکیده مبسوط انگلیسی شامل:

 1. Title
 2. Abstract در حدود 150 کلمه 
 3. Keywords, در حدود 5 تا 6 کلمه
 4. Introduction در حدود 200 کلمه
 5. Materials and methods در 150 کلمه
 6. Results and discussion, در حدود 350 کلمه
 7. Conclusion, در حدود 100 کلمه
 8. Acknowledgement, اختیاری است
 9. References همه منابع بایستی به انگلیسی ترجمه شوند.

برای آوانگاری اسامی افراد و کتابها (به غیر از مقالات که باید حتما ترجمه شوند) از راهنمای موجود در سایت ایرانیکا استفاده کنید.   راهنمای نحوه نگارشآوانگاری منایع و اسامی

 • نویسنده محترم به منظور بهبود کیفیت نگارش، چکیده مبسوط انگلیسی را پیش از ارسال به نشریه در سایت grammarly  قرار دهید و پس از رفع ایرادات به نشریه ارسال فرمایید.
 • در انتهای برگردان منابع فارسی به لاتین داخل کروشه [In Persian] نوشته شود.
 • در صورتی که تمام منابع به انگلیسی باشد، نیازی به ترجمه نیست.
 • در ترجمه منابع، اسامی افراد و کتابها فقط آوانویسی می شوند اما عنوان مقالات حتماً به انگلیسی ترجمه شود.
 • عنوان تمام آثار فارسی باید آوانگاری شود.

ز. جدول استناد به برخی مدارک فارسی مطابق روش نویسنده ـ تاریخ شیکاگو 

نوع مدرک

 

مثال

کتاب از یک نویسنده

 

متن: (آدمیت 1387، 129)

کتابنامه:Ādamiyat, Fereydun. 1387š. Ideology Nehżat-e Mašruṭiyat-e Iran. Tehran: Gostareh. [In Persian]. 

کتاب از دو نویسنده

 

متن: (پیرنیا و اقبال 1376، 122)

کتابنامه: پیرنا، حسن، و عباس اقبال. 1376. تاریخ ایران: از آغاز تا انقراض قاجاریه. تهران: خیام. بایستی آوانگاری شود

کتاب از سه نویسنده

 

متن: (حیدری، خانجانی، و فلاح­زاده 1372، 24)

کتابنامه: حیدری آقایی، محمود، قاسم خانجانی، و حسین فلاح­زاده. 1386. تاریخ تشیع 1: دورة حضور امامان معصوم علیه‌السلام. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت. بایستی آوانگاری شود

کتاب از گروه نویسندگان

 

متن: (اکبری و دیگران 1372، 77)

کتابنامه: اکبری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشی طوسی، حسن سلطانی فر، و احمد نمایی. 1372. فرهنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی: انگلیسی ـ فارسی. مشهد: بنیاد پژوهش­‌های آستان قدس رضوی. بایستی آوانگاری شود

کتاب با نام ویراستار یا گردآورنده

 

متن: (پورجوادی 1379، 90)

کتابنامه: پورجوادی، نصرالله (ویراستار). 1379. دربارۀ ویرایش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. بایستی آوانگاری شود

کتاب با نویسندۀ سازمانی

 

متن: (مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه­‌ای ژاپن، 1383، 70)

کتابنامه: مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه‌­ای ژاپن. 1383. شهرنشینی در اسلام. ج 2. تهران: دفتر پژوهش­‌های فرهنگی. بایستی آوانگاری شود

کتاب با نام مترجم

 

متن: (فوگل 1380، 84)

کتابنامه: فوگل، اشپیل .1380. تمدن مغرب زمین. ترجمه محمدحسین آریا. تهران: انتشارات امیرکبیر. بایستی آوانگاری شود

کتاب الکترونیک

 

متن: (ساعدی 1351)

کتابنامه: ساعدی، غلامحسین. 1351. چشم در برابر چشم. تهران: امیرکبیر. (تارنمای شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، دسترسی در 25/4/1385).   بایستی آوانگاری شود

www.persian-language.org/data/books/Resource/Abstract.htm

مقاله از یک نویسنده

 

متن: (بنی ­اسدی 1383، 69)

کتابنامه: بنی ­اسدی، نازنین. 1383. «مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعۀ مدنی دانش­آموزان». روان­شناسی و علوم تربیتی. 34 (2)، 65-96. عنوان مقالات باید به انگلیسی ترجمه شده و آوانگاری نشود.

مقاله از دو نویسنده

 

متن: (حری و شاهبداغی 1383)

کتابنامه: حری، عباس، و اعظم شاهبداغی. 1383. «استناد در آثار علمی: چاله‌­ها و چالش­‌ها». روان­شناسی و علوم تربیتی. 34 (2)، 65-96.  عنوان مقالات باید به انگلیسی ترجمه شده و آوانگاری نشود.

مقالۀ ترجمه ­شده

 

متن: (ماترسکا 2004، 94)

کتابنامه: ماترسکا، کاتارزینا. 2004. «کتابداران در عصر دانش». ترجمۀ محمدرضا سلیمانی. علوم اطلاع­‌رسانی. 20 (3 و4)، 87-98.  عنوان مقالات باید به انگلیسی ترجمه شده و آوانگاری نشود.

مقاله از کتاب مجموعه مقالات

 

متن: (نوروزی چاکلی 1384، 140)

کتابنامه: نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1384. «جامعۀ اطلاعاتی و جهانی شدن». در مجموعه مقالات همایش­‌های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ویراستار محسن حاجی زین‌­العابدینی. 121-153. تهران: کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. بایستی آوانگاری شود

مقاله از دانشنامه

 

متن: (مجتبایی 1378، 63).

کتابنامه: مجتبایی، فتح‌الله. 1378. «ابن‌سینا». دایره­المعارف بزرگ اسلامی. تهران: دایره‌­المعارف بزرگ اسلامی. ج 4. 55-68. بایستی آوانگاری شود

مقالۀ کنفرانس‌ها

 

متن: (دالمن، ایمانی، و سپهری 1384)

کتابنامه: دالمن، اعظم، حسین ایمانی، و حوریه سپهری. 1384. «تأثیر DEHP  بر بلوغ آزمایشگاهی، از سرگیری میوز، و تکوین اووسایت­‌های نابالغ موش». پوستر ارائه‌­شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیست­‌شناسی. گیلان. بایستی آوانگاری شود

مقاله از روزنامۀ چاپی

(با نویسنده)

 

متن: (سلوکی 1385، 30 مرداد)

کتابنامه: سلوکی، آذر. 1385. «محمد (ص) از زبان علی (ع): ره­آورد بعثت در نهج‌­البلاغه». همشهری. 30 مرداد. بایستی آوانگاری شود

مقاله از روزنامۀ چاپی

(بدون نویسنده)

 

متن: (اطلاعات 1354، 9 شهریور)

کتابنامه: «کنگرۀ بزرگ بین‌­المللی ایران­شناسی: پژوهش­‌های میترایی». ۱۳۵۴. اطلاعات. یکشنبه ۹ شهریور. ش 14797. بایستی آوانگاری شود

مقاله از روزنامۀ الکترونیک

 

متن: (سبزعلیان  1385)

کتابنامه: سبزعلیان، مرضیه. 1385. «آغاز تبدیل دارالفنون به موزه». همشهری آنلاین. (دسترسی در 11/7/1385). بایستی آوانگاری شود

 http://www.gamshahri.org/News/?id=5608

نامۀ شخصی

 

متن: (قائم ­مقام فراهانی  1358، 23)

کتابنامه: قائم ­مقام فراهانی، ابوالقاسم. 1358. نامه‌های سیاسی و تاریخی سیدالوزراء قائم‌­مقام فراهانی دربارۀ معاهدۀ ترکمانچای و غرامات آن، دهۀ اول ربیع­الاول 1243ق. به کوشش جهانگیر قائمی. تهران: دانشگاه تهران.بایستی آوانگاری شود

مصاحبه (منتشرشده)

 

متن: (فالاچی 1362، 43)

کتابنامه: فالاچی، اوریانا. 1362. مصاحبه با جولیو آندره اوتی در مصاحبه با تاریخ­‌سازان جهان به انضمام مصاحبه با پادشاه ایران. ترجمۀ مجید بیدار نریمان. تهران: جاویدان. 24-51 .بایستی آوانگاری شود

پایان­نامه و رساله­

 

متن: (زرین­ کوب، 1334، 15)

کتابنامه: زرین­ کوب، عبدالحسین. 1334. نقدالشعر، تاریخ و اصول آن. پایان‌نامۀدکتری ادبیات. دانشگاه تهران.

اسناد

 

متن: (سرواژة پایگاه آرشیوی، سال، شمارۀ سند)

کتابنامه: نام کامل پایگاه آرشیوی. سال. شمارۀ سند. بایستی آوانگاری شود

 

سرواژۀ مراکز آرشیوی کشور، به منظور ارجاع درون‌متنی به سند، به شیوة زیر است: بایستی آوانگاری شود

ساکما: سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.

مارجا: مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران.

کِمام: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

مَراسان: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

اِستادوخ: ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.

مُتما: مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران.

ساکماق: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

مپس: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.