تغییر شیوه نامه مجله تاریخ ایران

به اطلاع کلیه نویسندگان و پژوهشگران گرامی  می رساند که شیوه نامه نگارش مقالات مجله تاریخ ایران از شماره بهار و تابستان 1403 از ارجاع پانویس روش شیکاگو به ارجاع درون متنی نویسنده-تاریخ شیکاگو تغییر یافته است؛ لذا مستدعی است مقالات خود را دقیقا منطبق با شیوه نامه جدید که در سامانه مجله و در بخش  راهنمای نویسندگان توضیح داده شده است، تنظیم نموده و برای مجله ارسال نمایید. از پذیرفتن مقالاتی که منطبق با این شیوه نامه نباشند، معذوریم. همچنین لازم به ذکر است علاوه بر ارسال و بارگذاری فایل های ورد و پی دی اف مقاله، نویسندگان محترم بایستی فرم تعهد را نیز تکمیل نموده و در سامانه بارگذاری نمایند

مجله تاریخ ایران

آذرماه 1402