مجله تاریخ ایران وابسته به گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی می باشد.

این مجله در حال حاضر فقط مقالات پژوهشی را مورد ارزیابی و منتشر می‌کند.

ترتیب انتشار: دوفصلنامه علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری: دوسو ناشناس

درصد پذیرش: 19./.

متوسط مدت زمان داوری: 2 ماه

هزینه داوری: ندارد

هزینه انتشار: 400هزار تومان (300 هزار تومان برای پذیرش و 100 هزار تومان برای انتشار)


در صورتی که مقاله ارسالی برگرفته از طرح پژوهشی است، نگارش یک جمله در ذکر اطلاعات و قدردانی از حامی مالی اجباری بوده و این نوشتار در انتهای مقاله و بعد از نتیجه‌گیری و  پیش از فهرست منابع قرار می‌گیرد.


مجله تاریخ ایران با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 در راستای علمیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت ‌یاب سمیم نور بررسی می شوند. 


اطلاعیه مهم:

نویسندگان گرامی به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیئت تحریریه، نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافع را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و پس از تکمیل، همراه با فایل مقاله، در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.


مجله تاریخ ایران تحت قانون بین المللی کپی رایت  Creative Commons: BY-NC می‌باشد.

دوره چاپ شده:15

تعداد شماره ها:33

تعداد مقالات ارسال شده:713

تعدادمقالات پذیرفته شده:261

تعداد مشاهده: 101,101

تعداد پایگاههای نمایه شده: 16

ابر واژگان