ترتیب انتشار: دوفصلنامه علمی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

مجله تاریخ ایران فقط مقالات پژوهشی را مورد ارزیابی و منتشر می‌کند.

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری: دوسو ناشناس

درصد پذیرش: 15./.

متوسط مدت زمان داوری: 2 ماه

هزینه داوری: ندارد

هزینه انتشار: دویست هزار تومان


 به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند که در مجله تاریخ ایران از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می‌شود .


 اطلاعیه مهم:

نویسندگان گرامی به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیئت تحریریه، نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافع را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و پس از تکمیل، همراه با فایل مقاله، در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.


ابر واژگان