مقایسه بنیادها و درون‌مایه‌های هنر فرارودی و ایران ساسانی
مقایسه بنیادها و درون‌مایه‌های هنر فرارودی و ایران ساسانی

حسن شجاعی مهر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 141-185

چکیده
  آثار تاریخی به جا مانده در فرارود در سده­های سوم تا هفتم میلادی، هم از نظر بنیادها و عناصر هنری و هم از نظر درون­مایه­ها و مضامین هنری با آثار تاریخی به جا مانده در ایران مرکزی دوره ساسانی تفاوت­های ...  بیشتر