نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترا تاریخ ایران اسلامی.

10.52547/irhj.2022.227261.1146

چکیده

روابط ریشه‌دار و طولانی ایران و چین، طی دوران حاکمیت مغولان و تیموریان، رونق زیادی گرفته وابعادی هم‌چون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وهنری را در بر می‌گرفت.در اوایل سده 10قمری/16 میلادی، به‌دلایلی چون اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و چین، تغییر جغرافیای سیاسی آسیاوپیدایی قدرت‌های جدید در حدفاصل دو سرزمین،و تغییر توازن قوای سیاسی و اقتصادی در جهان و نفوذ روزافزون اروپاییان در پیرامون ایران و چین، بسیاری از زمینه‌ها و بایسته‌های تداوم ارتباطات متنوع ایران و چین از میان رفته بود.در ایام حکومت صفویه(907-1135ق)، روابط ایران و چین بر خلاف ایام حکام مورد اشاره،در کانون توجه زمامداران و نخبگان دو سرزمین نبود. باوجود تغییرات درخور و تنزل قابل توجه در گونه‌ها و کیفیت روابط بین این دو کشور در عهد صفویه،به دلایلی چون حفظ اندکی از زمینه‌های گذشته و تأثیرپذیری از میراث روابط دو سرزمین و نیز برخی ضرورت‌های اقتصادی،بعضی از گونه‌های روابط ایران و چین به صورت محدود برقرار بود. این مقاله، بر آن است تا با رویکردی توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات پراکنده و اندک منابع تاریخی، ادبی، علمی و هنری، پاسخگوی این پرسش باشد که روابط ایران و چین طی دوره صفویه،در چه عرصه‌ها و با چه کیفیتی در جریان بوده‌است؟. نتایج پژوهش، نشان می‌دهد که این روابط، عمدتاً در زمینه‌های اقتصادی، علمی و هنری جریان داشته‌است. به واسطه حفظ این گونه‌های روابط و نیز تداوم پرتوافکنی میراث دیرینه و غنی روابط گذشته دو سرزمین، چین و دستآوردهای تمدنی و فرهنگی آن، کمابیش در آیینه ذهن و اندیشه حکام و نخبگان ایران عهد صفوی حضور داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Relation Types of Iran and China during Safavid Period.

نویسندگان [English]

  • Jamshid Noroozi 1
  • Narges Khazaei 2

1 History Department, Faculty OF Literature. Alzahra University, Tehran, Iran.

2 PhD student in the history of Islamic Iran.

چکیده [English]

The in-depth rooted and protracted relations between Iran and China flourished in the Mongols and Timurids era,which included various political, economic, cultural, and artistic aspects. Many of the continuation requirements of the diverse relations between Iran and China were lost in the early 10th/16th century due to their political and economic situation, changing the political geography of Asia, the emergence of new powers between the two lands, altering their balance of political and economic forces in the world,and increasing influence of Europeans around Iran and China.The relations between Iran and China were not focused on by the rulers and elites of the two lands during the Safavid dynasty(907-1135 AH)unlike the mentioned rulers. Despite the significant changes and degradation in the types and quality of relations between these two countries during the Safavid era,some aspects and types of relations between Iran and China were limitedly maintained.Maintaining this type of relationship was due to preserving the previous contexts and affecting the heritage of the relations between the two lands and some economic necessities.This descriptive-analytical study aimed to evaluate the relations between Iran and China during the Safavid period using scattered information and few historical, literary,scientific,and artistic references.The results indicated that these relations were mainly in economic, scientific, and artistic fields. The rulers and elites of Iran more or less considered China and its civilizational and cultural achievements during the Safavid era by maintaining these types of relations and radiating the long-standing and rich heritage of the past relations between the two lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Relations
  • Safavid Dynasty
  • China
  • Economic Relations
  • Artistic Relations
  • Scientific Relations