نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از مسائلی که حکومت قاجاریه با آن مواجه شد، مهاجرت توده­های مردم بود؛ مهاجرتی که از 1266ق/ 1850م، و به نسبتی گسترده­تر از 1286ق/ 1870م، از ایالات مختلف به خارج از ایران به­خصوص نواحی جنوب قفقاز اتفاق ‌افتاد، تا جایی که سالی چند هزار نفر ترک وطن می­کردند و در کارخانه‌ها، صنایع نفت، دهکده‌ها، مزارع، اسکله‌ها و غیره در بدترین شرایط مشغول به کار می­شدند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، مبتنی بر گردآوری داده­ها از منابع آرشیوی و با اتخاذ چارچوب نظری مدل­های جاذبه و دافعه براساس آرای متفکرانی چون روانشتاین، دروتی توماس و اورت اس. لی، چرایی مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز تبیین شود. مدعای پژوهش این است که عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به­عنوان عوامل فشار و کشش، در مبدأ و مقصد نوعی عدم تعادل ایجاد کردند که موجب مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز شد و طی سال­ها این روند ادامه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analytical Study of the migration of the Russian ordinary subjects to Astarabad and its consequences in this state (1910-1918AD /1328-1336AH)

نویسندگان [English]

  • Mina Moeini
  • Aliakbar Jafari

History Department, Faculty of Letters and Human Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Since 1332 AH (1914 AD), the migration of Russian subjects to the north of Iran was the beginning of a new chapter in the relations between Iran and Russia.The most important cause of this event was the changing Russia's policy about immigration and convert it into a strategy in Russian politics. In fact, the Russian government was trying to colonize these areas by settling immigrants in the northern states of Iran, especially the state of Astarabad and gradually separate the northern areas of Iran. The immigrants who entered this area were made up of different groupsn and each of them immigrated for some reason. What groups of Russian subjects immigrated to Iran and for what reasons? Is the important research question. The present study, with Descriptive and analytical method and documentary and library study, tries to deal with the above questions as well as, to inspect the process of migrations to Astarabad and the reaction of Iranian authorities and local rulers to these migrations. Research findings show that the groups such as Turkmens and Malakans immigrated to Iran, because the Russian statesmen encouraged them to do this to take over the land, that their migration caused to the seizure of properties and lands, increased the power and influence of Russia in this region and left a deep cultural impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immigration
  • ordinary Subjects
  • Russia
  • Molokan
  • Astarabad