نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 گروه تاریخ دانشگاه لرستان خرم آباد

چکیده

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که طی قرون سوم تا پنجم ق حکومت‌های سامانی، غزنوی و آل بویه چه تأثیری بر تجارت خارجی سرزمین‌های تحت سلطه‌ خود نهادند؟ روش گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی-کتابخانه‌ای و شیوه نگارش پژوهش تحلیلی می‌باشد. نتایج پژوهش به شرح زیر است: با تشکیل دولت‏هایی همچون سامانیان، غزنویان و آل بویه از اواخر قرن سوم ه. ق و تثبیت نسبی اوضاع سیاسی، امنیت نسبی نیز برقرار گردید از اینرو زمینه رشد موقعیت اقتصادی شهرها از جمله بازارها، صنایع و بویژه داد‏و‏ستد فراهم شد. حجم عظیم سکه‌های نقره سامانی یافت شده دراروپا ( در نتیجه واردات برده و کالا ازاروپای شرقی ) نمایانگر خروج میزان زیادی نقدینگی از قلمرو سامانی است که بیانگر تراز بازرگانی منفی و کاهش توان اقتصادی می باشد. این درحالی است که دوره غزنوی شاهد افزایش نقدینگی از طریق ورود مقادیر عظیمی از ذخایر طلا و نقره بود که درضرب مسکوکات و تسهیل تجارت مؤثر بود. درغرب، آل بویه برخلاف دو حکومت پیش گفته در پی تقویت صنعت منسوجات، افزایش تجارت آن‌ها را موجب شد. در نهایت الگوی مشابهی از این سه حکومت مشاهده می‌شود: اقداماتی همچون ضرب سکه با عیار بالا، حفظ عیار مسکوکات، برقراری امنیت در راه‌ها از طریق سرکوب راهزنان،نصب علائم راهنمایی در بیابان‌ها، ساخت کاروانسرا، پل روی رودخانه‌ها، رباط و چاه در مسیر راه‌ها توسط حکومت‌ها انجام شدند که بر رشد و گسترش تجارت داخلی و خارجی موثر بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foreign trade in Iran from the third century to the end of the fifth century (AH)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Aalaeh Al Din Shahrokhi 1
  • Mohsen Eqbali 2
  • Mojtaba Garavand 2

1 University of Lorestan

2 Department of History Lorestan University

چکیده [English]

The topic of the current research is, what effect did the Samanid, Ghaznavid, and Buyids symmetrical governments have on the trade of the territories under their control. The method of collecting information is the documentary-library method and the method of writing is explanatory. The results are as following: With the formation of governments such as the Samanids, Ghaznavids and Al-Buyeh from the end of the third century of Hijri and the relative stabilization of the political situation, therefore the ground for the growth of the economic position of the cities including markets, industries and especially trade was provided. The huge volume of Samanid silver coins found in Europe (which was for the import of slaves and other trade items from east of Europe) indicates the departure of a large amount of liquidity from the Samanid territory shows unfavorable balance of trade. This is while the Ghaznavid period witnessed increasing of liquidity because arrival of huge amounts of gold and silver reserves, which was very effective in facilitating trade and mint. In the west of Al-Buyeh,, the textile industry was strengthened, which led to an increase in their trade. Finally, a similar pattern can be observed from these three governments, measures such as minting high-quality coins, maintaining the quality of muskets, establishing security on the roads by suppressing bandits, creating guide signs in the deserts, building caravanserais, bridges over rivers, Rabat and Wells along the roads have been done by the government increased and improved internal and external trade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran"
  • External Trade"
  • Third century"
  • Liquidity"
  • "
  • balance of trade"