نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء

2 استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مسیحیان از بزرگ‌ترین اقلیت‌های دینی در دورۀ ساسانی به شمار می‌رفتند. با توجه به این که حکومت ساسانی بر بن‌مایه‌های آیین زردشتی استوار بود، مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان، از جمله مباحث درخور توجه در دوران مورد نظر، به شمار می‌رود که در مطالعات تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو، در پژوهش حاضر، ضمن مروری مختصر بر چگونگی ورود مسیحیت به ایران در دورۀ اشکانی و گسترش آن در عصر ساسانی، سیاست حکمرانان ساسانی در مناسبات با مسیحیان ایران، بررسی می‌شود. بخش دیگری از این پژوهش به رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری روم، استقلال کلیسای ایران از ساختار کلیسای روم، چگونگی اختلافات داخلی مسیحیان تا پایان دورۀ ساسانی و تأثیر این رخدادها بر مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان ایران، اختصاص دارد. در تدوین این نوشتار، علاوه بر مطالعه گزارش‌های وقایع‌نگاران سریانی و مسیحی قرون اولیه میلادی، چگونگی توصیف مناسبات دربار ساسانی با مسیحیان در آثار مورخان و نویسندگان مسلمان، مورد توجه قرار گرفته‌است. روش مورد استفاده در این پژوهش تاریخی، تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از منابع مکتوب با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prejudice or Tolerance: Christians the and Court Sasanian

چکیده [English]

g. period Sasanian the in minorities religious largest the were Christians The relationship the, basis religious Zoroastrian from originated government a as Sasanians .significance of matter a considered be can Christians the and court Sassanian between days early the of review a with begins article this, facts historical aforementioned to Due followed is it then and period Parthian during Iran with correlation its and Christianity of of aim main the, Furthermore. era Sasanian in Christianity of spread the at glance a by ,Empire Roman in Christianity of formalization as such facts the review to is article this studying while, church Persian in conflicts, Rome from church Persian of independence This. Iran in Christians the and court Sasanian between relationship the on influence their by supported is and chroniclers Christian Early and Syriac of reports on based is article is survey historical this in used method The. sources Islamic Medieval in evidence available .approach analytical-descriptive a with sources written of data collected the analyze.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • Nestoriens in Iran
  • Sasanians
  • Christian minorities