نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مشروطه در تاریخ ایران، رویدادی مهم، تأثیرگذار و سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود. معمولاً از این رویداد به عنوان گذار از خودکامگی به قانون‌گرایی در ایران یاد می‌شود و تحلیلگران و محققان تاریخ ایران انتظار داشته‌اند پس از وقوع آن، ایران وارد جرگۀ کشورهایی شود که با تأسیس نهادهای بایستۀ یک نظام مشروطه راه خود را در جهت ایجاد جامعۀ مدنی باز کند. اما چنین نشد و مشروطه‌خواهی در ایران متحمل نزاع‌های بسیاری شد. این امر دلایل متعددی دارد اما در این مقاله تلاش می‌شود که بر پایۀ روش تحقیق تاریخی از طریق بازخوانی گزارش‌های مطبوعات در آن زمان، در خصوص رویارویی‌های موافقان و مخالفان مشروطه، تأثیر این چالش‌ها بر عدم شکل‌گیری حکومت قانون و خصوصاً تداوم استبدادزدگی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The reflection of the conflict between The opponents and the advocates of constitutionalism (Mashruteh) in the newspapers of the time

چکیده [English]

Iranian Constitutional Movement or Mashruteh was an important, influential and fateful event in the history of Iran. The movement is usually considered a turning point from dictatorship to the rule of law. Thus the historians and analysts were expecting Iran to join the countries which, by establishing constitutional institutions, have established a civic society; however, no such thing happened and the constitutionalism encountered many conflicts. The reasons are numerous. In this essay—based on historical method and through rereading newspapers reports of the time—the conflict between the constitutionalists and their opponents and also the impact of this conflict on the establishment of a dictatorship will be studied.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • constitutionalism
  • the press (newspapers)
  • Law
  • political conflict