نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با ورودِ اعرابِ مسلمان به ایران و انقراضِ اشرافِ درجه اوّلِ ساسانی، دهقانان به‌عنوان حکّامِ محلی و کدخدایانِ روستاها ادارۀ بخش مهمی از جامعۀ ایران را به ‌دست گرفتند. و از آنجا که آنان امیدی به بازگشتِ نظامِ قدیمیِ ساسانی نداشتند، تصمیم به برقراریِ ارتباط با نیروهای اسلامی گرفتند. اعرابِ مسلمان نیز که در ابتدا از دهقانان برای نظارت بر کشور یاری طلبیده بودند، با حکّامِ محلی صلح کردند و به آنان مسئولیتی را که در دورۀ ساسانی داشتند سپردند. در این روند، دهقانانِ نواحیِ غربیِ قلمروِ ساسانی با دهقانانِ نواحیِ داخلی و شرقی از نظرِ اسلام‌پذیری و ارتباط با اعراب یکسان نبودند. زمانِ فتوح و فاصلۀ جغرافیایی از مرکزِ خلافتِ اسلامی در این میان موثر بوده است. ورود اعراب و ترک‌ها در سده‌های اوّل و سوّم مهم‌ترین عاملِ زوالِ دهقانان در ایران بود. روش این پژوهش و جهت‌گیری شیوۀ گردآوری داده‌ها، تاریخی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Conquests and Their Influence on the Peasants: the Impact of Time and Geographical Distance

چکیده [English]

With the entrance of the Arab Moslems into Iran and the first-degree Sasani wealthies extinction, the peasants as local governors and village rulers (kadag-xwadāy) undertake Iran’s public leadership. And because they did not have any hope for Sasani’s old system to come back, they decided to establish a relationship with Islamic forces. Also Arab Moslems, who at first had required the peasants to help them supervise country, made peace with the local ruler clique and established them in charge of the work they were doing in the Sasanid period. In this process, the peasants in the west and the east part of the Sasanid territory were different in terms of acceptance or non-acceptance of Islam and Arabic language. That was influenced by the time of conquests and geographical distance from the capital of Islamic caliphate. Entrance of Arab and Turks in the first and third century was the most significant element of the peasants’ decline in Iran. The approach of this stady and its methods in gathering data are historical.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peasants
  • Islamic Conquests
  • Mesopotamia
  • Khorasan
  • Transoxiana