نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حضور خراسانیان در تشکیل خلافت عباسی، باعث شد تا حضور آنان در تشکیلات و ساختار سیاسی و فرهنگی جهان اسلام نیز نمود بیشتری پیدا کند. محافل علمی بغداد از جمله مراکزی به شمار می‌روند که خراسانیان حضور پررنگی در آنها داشتند. بسترهای مناسب و انگیزه‌های گوناگون برای حضور آنان در بغداد، جایگاه برتری و تفوق را در جوامع علمی بغداد به خراسانیان داده بود. خراسانیان در سطوح عالی این مراکز و محافل به تعلیم و تعلم می‌پرداختند و استقبال و پذیرش جوامع علمی و افکار عمومی از ایشان قابل تأمل است. در این مقاله بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی در تحقیق تاریخی با در نظر داشتن شاخص‌های آموزشی، تلاش می‌شود به این پرسش پاسخ گفته شود که خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده‌های سوم و چهارم قمری (9 و 10 م) که دورۀ اعتلای علمی ـ تمدنی جهان اسلام بود، چه جایگاهی داشتند؟ دستاوردهای این تحقیق نشان می‌دهد که خراسانیان هدایت‌کننده و حتی بانی جریان‌های فکری، علمی و مذهبی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

scientific The scientific position the of Khorasanis in Baghdad’s circles during the 9th and the 10th A.C

چکیده [English]

The presence of the Khorasanis in the establishment of the Abbasids led to the more vivid presence of them in the political and cultural positions of the Islamic world. The Khorasanis’ presence was more notable in the scientific circles of Baghdad. Their supreme position in the scientific circles of Baghdad was due to the suitable grounds and various motivations for their presence there. The Khorasanis educate in these centers. During their leadership of the scientific movements in Baghdad, they were highly received both by the scientific circles and the public. Using the descriptive-analytic approach in historical research and presupposing teaching and acquisition scales, this essay aims at answering the question concerning the position of the Khorasanis in Baghdad’s scientific circles during the 9th and 10th A. C which is known as the glorious epoch of cultural-scientific progress in the Islamic world. The findings of this essay will show that the Khorasanis had been both founders and leaders of the intellectual, scientific, and religious movements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Khorasan’s sages (Ulama)
  • Baghdad
  • scientific circles
  • mosques
  • Beyt-ol hikma