نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

انتشار روزنامه‌ها در دورۀ قاجاریه باعث شد که بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اداری و نیز ابعاد گوناگون زندگی مردم در ولایات مختلف انعکاس یابد و دست‌کم قشر باسواد از وضعیت شهرهای گوناگون مطلع شوند. در این میان روزنامه‌هایی چون وقایع اتفاقیه و دولت علیۀ ایران، اخبار گوناگونی را از اوضاع شهرها ارائه کرده‌اند و از آن جمله به ولایت کرمان پرداخته‌اند. کرمان پیش از مشروطه بنا به دلایل گوناگونی زمینه‌ساز حرکت اجتماعی بود که سرانجام به مشروطه‌خواهی انجامید، از این رو علاوه بر منابع محلی این ولایت، روزنامه‌ها می‌توانند سیمای آن روزگار کرمان را نشان دهند. مسألۀ اصلی این مقاله بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی، امنیتی، دینی و مذهبی، فرهنگی، خدماتی، و نیز حوادث طبیعی کرمان از منظر مطبوعات دورۀ قاجاریه است. بررسی مطبوعات بر اساس روش پژوهش تاریخی و بر پایۀ تحلیل داده‌ها، نشان می‌دهد که اوضاع این ولایت در اخبار روزنامه‌های پیش از مشروطه به خوبی بازتاب داشته و می‌توان از طریق این منابع رخدادهای آن ولایت را بازشناسی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kerman Hinterland in the Press of the Qajar Period in the Pre-Constitutional Era

چکیده [English]

Publication of newspapers in the Qajar period reflected many social, cultural, economical, political, official problems and different aspects of people’s lives in various hinterlands and helped at least the literate class become aware of the situation in different cities. Meanwhile, newspapers such as Vaghaye Etefaghiye and Dolat-e Alie Iran published differing news about the circumstances in cities (Kerman, in particular). For different reasons, Kerman of the pre-constitutional period set up the social movement which finally resulted in the constitutionalism. Therefore, in addition to the local sources of this hinterland, newspapers can also describe that epoch in Kerman. The basic problem of this article is to investigate political, economical, military, judicial, security, religious/theological, cultural, service situations and also the natural events of Kerman from the view point of printed matters of the Qajar period. Investigation of the printed matters according to the historical research and on the basis of data analysis indicates that conditions of this hinterland has been reflected clearly in the newspapers of the pre-constitutional period and from these sources the events of that hinterland can be reconsidered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kerman hinterland
  • newspapers
  • Qajar period
  • social-political history