نوع مقاله : مروری

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقاله حاضر در خصوص یکی از کتیبه‌های خصوصی به خط و زبان پهلوی ساسانی در هند است. کتیبه‌های دوره ساسانی به دو گروه قابل تقسیم هستند. یکی کتیبه‌های سلطنتی و بزرگان به الفبای کتیبه‌ای یا منفصل که بیشتر مربوط به نیمة نخست شاهنشاهی ساسانی هستند و گروه دیگر کتیبه‌های خصوصی، مزارنوشته و وقفی و یادگارنوشته، که به خط پهلوی ساسانی متصل نوشته شده‌اند و مربوط به اواخر دورة ساسانی و سده‌های نخستین اسلامی در ایران است. اهمیت این کتیبه در این است که متعلق به مسیحیان ایرانی است که به جهت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به جنوب هند رفته‌اند. به واقع، اینان نخستین مهاجران ایرانی به هند قبل از مهاجرت زردشتیان هستند. اهمیت دیگر این کتیبه سه زبانه بودن آن است و نشان می‌دهد که اجتماعات زردشتی و مسلمان نیز در جنوب هند و در شهر کولم با هم می‌زیسته‌اند. این کتیبه سند وقف زمینی به مسیحیان ایرانی از سوی شاه هندی این منطقه است که مربوط به حدود آغاز قرن نهم میلادی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Iranian Christians’ Literature in the Sasanian Pahlavi Language (Case-Study: The Sasanian Pahlavi Inscription on a Copper Plate in Quilon, India)

چکیده [English]

The present paper focuses on one of the private inscriptions dating back to the post- Sassanid period in India. The Sassanid inscriptions can be divided into two groups: 1) royal and nobles’ inscriptions in inscriptional Pahlavi (lapidary script) that mostly date back to the first half of the Sassanid kingship and 2) private inscriptions, gravestone inscriptions and Waghf (grant) inscriptions as well as memoires that have been written in book Pahlavi (cursive script) in which letters are joined to each other. They back to the ending years of the Sassanid dynasty and early centuries of Iran. The inscription is of importance as it belongs to the Iranian Christians who moved to the south of India for commercial purposes. In fact, they were the first Iranian immigrants in India prior to the Zoroastrians. Another significant point is that it has been written in three languages. This proves that that Zoroastrian and Muslim communities co-existed in the south of India as in Kollam (Quilon). This inscription reports on the endowment (gift) of a plot of land to the Iranian Christians by the regional Indian king dating back to the 9th century A.D.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inscription
  • Sasanian Pahlavi
  • India
  • Nestorian Christians
  • Church of the East
  • Copper- Plate of Quillon
  • Kufic
  • Judio-Persian