آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش 181

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 235
تعداد مشاهده مقاله 40654
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35198
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
درصد پذیرش 22 %