آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 350
تعداد پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش 238

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 73473
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78682
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 68 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
درصد پذیرش 21 %