آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 462
تعداد پذیرش 108
تعداد عدم پذیرش 310

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 284
تعداد مشاهده مقاله 268292
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 220691
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
درصد پذیرش 23 %