آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 363
تعداد پذیرش 88
تعداد عدم پذیرش 253

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 262
تعداد مشاهده مقاله 99649
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 102749
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 72 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
درصد پذیرش 24 %