آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 403
تعداد پذیرش 98
تعداد عدم پذیرش 278

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 269
تعداد مشاهده مقاله 133920
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 131175
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
درصد پذیرش 24 %