ثبت داوری نشریه رسانه در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیت ها و سوابق داوری نشریه تاریخ ایران از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای ثبت در سامانه به ایمیل نشریه تاریخ ایران ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.