نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگرتاریخ معاصر ایران

2 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

10.52547/irhj.2022.225341.1108

چکیده

سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اسفندماه 1345 تاسیس شد. این سازمان توانست با گردآوردن بهترین نویسندگان، مترجمین، مصوّران به لحاظ کمی و کیفی ادبیات کودک را تا حد زیادی غنا بخشد. سوال اصلی پژوهش این است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چه رویکردی را در انتشار کتاب‌های خود مدّنظر داشت؟ پژوهش حاضر به روش تاریخی و مبتنی بر اسناد و گزارش‌های آرشیوی و با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی درصدد تبیین این مساله است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی سیزده سال فعالیت، 146 عنوان کتاب را منتشر کرد. کتاب‌های کانون به لحاظ موضوعی حوزۀ وسیعی چون باستان‌گرایی، میهن پرستی، حمایت از نهاد سلطنت، طرفداری از حکومت پهلوی، آشنایی با دیگر سرزمین‌ها اعمِّ از اروپا، آفریقا و آسیا و مطالب علمی را در بر می‌گرفت. قالب بیشتر کتاب‌ها قصه، داستان، رمان و البته برخی هم علمی، غیر داستانی و مستندنگاری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of books of the Center for the Intellectual Development of Children and Adolescents (1966-1979)

نویسندگان [English]

 • hasan shamsabadi 1
 • Hamid Basirat Manesh 2
 • Seyed Mahmoud Sadat Bidgoli 2

1 Researcher of contemporary Iranian history

2 Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

The Publishing Organization of the Center for the Intellectual Development of Children and Adolescents was established in March 1967. This organization was able to enrich the children's literature to a great extent by gathering the best writers, translators, illustrators, both quantitatively and qualitatively. The main question of the research is what approach did the Center for the Intellectual Development of Children and Adolescents consider in publishing its books? The present study seeks to explain this issue with a historical method based on archival documents and reports and using a descriptive-analytical method. Findings of the study indicate that the Center for the Intellectual Development of Children and Adolescents published 146 books during its thirteen years of activity. The books of the center were thematically covered in a wide range of fields such as archeology, patriotism, support for the monarchy, support for the Pahlavi government, acquaintance with other lands including Europe, Africa and Asia, and scientific subjects. The format of most books is story, short story, novel and of course some scientific, non-fiction and documentary

کلیدواژه‌ها [English]

 • «
 • Children and Adolescents Intellectual Development Center»
 • s Library»
 • Children'
 • s Book»
 • , «
 • Cultural Policy»
 • Ideology»