نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه لرستان

10.52547/irhj.2022.226071.1123

چکیده

تحولات سیاسی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و بی‌نتیجه ماندن تلاشهای نظامی برای استقلال کردستان، روشنفکران کرد را به فکر تاسیس احزاب و انجمن‌هایی برای مبارزات سیاسی انداخت. «انجمن زردشت» یکی از جمعیت هایی بود که در همین راستا توسط برخی از روشنفکران کرد در شهر سلیمانیه عراق تاسیس شد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن اشاره به زمینه‌ها و چگونگی شکل‌گیری انجمن زردشت رابطه آن انجمن با کشور ایران بررسی و به این سوال پاسخ داده شود که انجمن زردشت در چه شرایطی و با چه اهدافی شکل گرفت؟ نگرش متقابل دولت ایران و انجمن زردشت به یکدیگر چگونه بود و چه سرانجامی یافت؟ یافته‌های پژوهش نشانگر آنست که پس از سرکوب قیام‌های نظامی کردها، انجمن زردشت به منظور حفظ هویت فرهنگی و سیاسی کردها با تاکید بر پیشینه مشترک تاریخی و اشتراکات فرهنگی کردها و ایرانیان سعی در جلب حمایت ایران از برنامه‌های خویش در دوره رضاشاه را داشت، اما دولت ایران از ترس گسترش تفکر استقلال‌خواهی در میان کردها از حمایت از آن جمعیت خوداری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Actions and Approaches of the Zoroastrian Association in Interaction with Iran

نویسندگان [English]

  • hossein rasouli 1
  • parastoo mozafari 2

1 PHD Graduate in History of Iran in Islamic Period, Tabriz University

2 Phd Candidate in History of Islamic Iran, Lorestan University,

چکیده [English]

Political changes following the collapse of the Ottoman Empire and the failure of military attempts for the independence of Kurdistan made Kurdish intellectuals think of establishing parties and associations for political struggles. Zoroastrian Association was one of the populations that established by some Kurdish intellectuals in the Iraqi city of Sulaymaniyah. While pointing to the backgrounds and how the Zoroastrian Association was founded, in this article there has been an attempt to study the connection of that association with Iran and to answer these questions: Under what circumstances and for what purposes was the Zoroastrian Association formed? What was the mutual attitude of the Iranian government and the Zoroastrian Association towards each other and what was the consequence? The findings show that after the suppression of the Kurdish military uprisings, the Zoroastrian Association in order to preserve the cultural and political identity of the Kurds by emphasizing the common historical background and cultural commonalities of the Kurds and Iranians tried to gain Iranian support for its plans during Reza Shah’s period, but the government of Iran refused to support that population due to the fear of spreading the idea of independence among the Kurds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroastrian Association
  • Kurds
  • Iran
  • Pahlavi I
  • Culture Commonalities