نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات چینی و شرق دور، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ایران

3 گروه تاریخ،‌دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پس از چند قرن وقفه نسبی در روابط ایران و چین، تلاشهایی برای گذر از این وضعیت در دورة پهلوی اول صورت گرفت. بازرگانان و حکومت‌های دو سرزمین در تلاش برای احیاء مناسبات در این مقطع، روابط اقتصادی مبتنی بر تجارت چای، را محور تلاش‌های خود قرار دادند. پرسش اصلی این پژوهش، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مندرجات اسناد منتشرنشده وزارت امور خارجه و مرکز اسناد ملی و نیز برخی منابع و تحقیقات به انجام رسیده، آن است که تلاش‌ها برای احیاء روابط اقتصادی ایران و چین در دوره پهلوی اول با محوریت تجارت چای، بر پایة چه عواملی شکل گرفت و چگونه ادامه یافت و چه دستآوردی داشت؟ یافته‌های تحقیق، گویای آن است که تلاش‌ ها برای برقراری روابط دو کشور با تمرکز بر صادرات چای چین به ایران، متأثر از عواملی چون قدرت‌یابی دو شخصیت نظامی در این کشورها، نیاز آنها به کسب اعتبار بین‌المللی و منافع اقتصادی شماری از تجار ایرانی و چینی بود. تلاش ها برای برقراری روابط دوجانبه، با اقداماتی چون استخدام متخصصان چینی در صنعت چای ایران، تکاپو برای رونق مجدد صادرات چای چین به ایران و مجابکردن مسئولان دو کشور به تلاش برای تسهیل روابط تجاری دو کشور، به جریان افتاد و تداوم یافت. اما این تلاشها، به دلایلی چون دوری دو سرزمین از یکدیگر، عدم احساس نیاز مسئولان دو کشور به یکدیگر، تمرکز ایران روی مصوبه تقویت صنعت چای ملی و عدم علاقه به رابطه جدی با چین، کمثمر بود و تنها به تأسیس اتاق بازرگانی ایران در شانگهای منتهی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Trying to export Chinese tea to Iran during Reza Shah's period; Causes, how, obstacles and achievements

نویسندگان [English]

  • Narges Salehnejad 1
  • farhad javanbakht 2
  • jamshid noroozi 3

1 Department of History, Faculty of Literature and Languages, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

2 Department of Chinese and Far Eastern Language and Literature, Faculty of Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Department of History, Faculty of Literature and Languages, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Iran-China relations were expected to resume after a few centuries of relative hiatus during the first Pahlavi period. Business people, to restore ties at this point, made economic relations, especially the tea trade, the focus of their efforts. The main question, which was conducted with a descriptive-analytical approach and based on the contents of the unpublished documents of the Ministry of Foreign Affairs and the National Library and Document Center, as well as some sources and research, is that the attempt to revive the economic relations between Iran and China during the Pahlavi period was first Especially the tea trade was formed based on what factors and how did it continue and what was the result? The research findings show that efforts to establish relations between the two countries are affected by factors such as the emergence of two military figures in Iran and China and their need to gain international credit and economic benefits for Iranian and Chinese business people. But these efforts were fruitless due to reasons such as the distance of the two countries from each other, the lack of feeling the urgent need of the officials of the two countries for each other, Iran's focus on the resolution to strengthen the national tea industry and the lack of a serious relationship with China, and only resulted in the establishment of a chamber of commerce. Iran ended in Shanghai..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • China
  • first Pahlavi
  • tea trade
  • Shanghai