نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

در قرن شانزدهم میلادی، سلطه روسیه در آسیا، شمال دریای سیاه و شمال دریای خزر که اقوام آن مسلمان بودند، گسترش یافت. عثمانیان در این ایده بودند که کانالی از رودخانۀ دُن به رودخانۀ ولگا حفر کنند تا با فتح استراخان و با کمک مسلمانان ترکستان راه پیشروی روس‌ها را به سوی دریای خزر سد کند و جبهه‌ای از پشت سر علیه ایران باز کند. اما روسیه پیش‌دستی کرد و با تصرف شهرهای غازان و استراخان و حوضۀ ولگا و پیشروی در قفقاز، در میان مسلمانان این مناطق جدایی انداخت. عثمانی تلاش کرد تا حرکات روس‌ها را در قفقاز مانع شود. اما، به علت گرفتاری‌ها در اروپای مرکزی و مشکلات داخلی این نقشه را کنار گذاشت. این مقاله درنظر دارد سیاست عثمانی علیه روسیه در آن قلمرو و نتایج ناکامی‌اش را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ottoman's Strategy in Constructing the Don ـ Volga Channel

چکیده [English]

ing sixteenth century, the Russian dominance extended throughout Asia, the north of the Black Sea and the Caspian Sea, where the population were all Muslims. The Ottomans had the idea of constructing a channel from the Don River to the Volga, in order to easily have contact with the Turkish Muslims and obtain their support against the Russians and open a new front against Iran in Caspian Sea. But the Russians forestalled and occupied the cities of Ghazan, Astarkhan and the basin of Volga and advanced into Caucasus and were able to divide the Muslims in those regions. The Ottomans endeavored to counteract the Russian moves in the Caucasus but was obliged to discard the plan because they were occupied in central Europe and were having internal difficulties. This paper intends to discuss the Ottomans' policy against the Russians in those regions and the consequences of their failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ottoman
  • Russia
  • Iran
  • Caspian Sea
  • Don ـ Volga channel