مروری
خوانش‌های نظری از بنیاد دولت پیشامشروطگی در ایران
خوانش‌های نظری از بنیاد دولت پیشامشروطگی در ایران

محمدعلی اکبری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، صفحه 1-26

چکیده
  پرسش از محتوا و بنیاد‌های دولت ایران در عصر پیشامشروطگی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که پژوهشگران حوزۀ دولت در ایران با آن رو به رو هستند. یکی از دلایل مهم توجه جدی پژوهشگران به این مقوله، احتمالاً، بروز ...  بیشتر
مروری
استراتژی امپراتوری عثمانی از پروژۀ حفر کانال دُن ـ ولگا
استراتژی امپراتوری عثمانی از پروژۀ حفر کانال دُن ـ ولگا

محمد تقی امامی خویی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، صفحه 27-42

چکیده
  در قرن شانزدهم میلادی، سلطه روسیه در آسیا، شمال دریای سیاه و شمال دریای خزر که اقوام آن مسلمان بودند، گسترش یافت. عثمانیان در این ایده بودند که کانالی از رودخانۀ دُن به رودخانۀ ولگا حفر کنند تا با فتح ...  بیشتر
مروری
دو مورخ گمنام زیدی ایرانی: ابوالعباس حسنی و علی بن بلال آملی
دو مورخ گمنام زیدی ایرانی: ابوالعباس حسنی و علی بن بلال آملی

سید هاشم آقاجری؛ محمد کاظم رحمتی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، صفحه 43-63

چکیده
  قیام زید بن على و شکل گیری زیدیه، عالمان زیدى مذهب عراق و حجاز را به تدوین آثاری تاریخی واداشت. در گام نخست، این اخبار تاریخی در آثارى تک نگارانه تدوین شد و سپس، تلفیق این آثار، به سنت طبقات‌نگاری انجامید. ...  بیشتر
مروری
واژه‌شناسی تاریخی دِه و روستا در ایران
واژه‌شناسی تاریخی دِه و روستا در ایران

حسن باستانی راد

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، صفحه 65-88

چکیده
  دِه در ایران پیشینه‌ای کهن دارد و همین پیشینه باعث شده‌است که واژه‌ها و مفاهیم در ارتباط با آن، در تاریخ و فرهنگ ایران، گوناگون و گسترده باشد. پژوهش در انواع، معنا، و گستردگی این واژگان برای شناخت بنیادی ...  بیشتر
مروری
شاه گُزینی در دورۀ ساسانیان؛ فرآیند شاه گُزینی در نامۀ تنسر به گُشنسپ
شاه گُزینی در دورۀ ساسانیان؛ فرآیند شاه گُزینی در نامۀ تنسر به گُشنسپ

شهرام جلیلیان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، صفحه 89-115

چکیده
  با وجود پژوهش های گُسترده ای که دربارۀ تاریخ و فرهنگ ساسانیان انجام گرفته است، تا کنون تنها به گونه ای شتاب زده به شیوۀ شاه گُزینی در دستگاه پادشاهی ساسانیان اشاره شده و هنوز این موضوع تا اندازۀ زیادی ...  بیشتر
مروری
قیام‌های خوارج در روزگار هارون‌الرشید
قیام‌های خوارج در روزگار هارون‌الرشید

سید ابوالقاسم فروزانی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، صفحه 117-138

چکیده
  در دوران خلافت هارون‌الرشید (193-170ق)، قیام‌ها و شورش‌های گوناگونی روی داد و تشکیل حکومت‌هایی مستقل، قسمت‌هایی از قلمرو خلافت عباسی را از پیکرۀ آن جدا کرد. در این میان، قیام‌های پی در پی خوارج در نواحی ...  بیشتر
مروری
نخستین دریافت‌های ایرانیان از تمدن جدید و تأثیر نظری و عملی آن در الگوی نوسازی امیرکبیر
نخستین دریافت‌های ایرانیان از تمدن جدید و تأثیر نظری و عملی آن در الگوی نوسازی امیرکبیر

قباد منصوربخت

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، صفحه 139-170

چکیده
  ظهور تمدن جدید در اروپا و انتشار آن به ماورای اروپا از مجرای استعمار، به اجبار نوسازی را بر جوامع شرقی و از جمله ایران، تحمیل کرد. اما نوسازی اجباری به جای تأسیس تمدن جدید به دوگانگی و التقاط تمدنی منجر ...  بیشتر