نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

برنامه عمرانی سوم، تأثیرات بسیاری در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بر جای گذاشت. شواهد نشان می‌دهد که این جریان موج بزرگی از مهاجرت را شکل داد. این مقاله با بهره‌گیری از اسناد و آمار‌های رسمی منتشرشده پیرامون طرح و اجرای برنامۀ عمرانی سوم بین سال‌های 1341 تا 1346 و تأثیرات آن و نیز اجرای طرح اصلاحات ارضی بر بخش کشاورزی ایران و آثار پیامد‌های آن بر ساختار‌های جمعیتی کشور نوشته شده است. همچنین کوشیده شده است تا با اتکا به اسناد رسمی، جهت‌گیری اصلی برنامه و اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی و میزان تحقق آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF THE THIRD ECONOMIC PLAN (1962-1968) IN AGRICULTURE OF IRAN

چکیده [English]

The land reform has affected sharply the whole economic, social and political structure of Iran. evidences and figures show that this trend shaped huge wave of migration. This article, based on formal documents and Published figures discusses about the third economic plan (1962 -1968) of Iran and land reforms during same period especially on agricultural Sector of Iran and their effects on the demographical structure of the country. Also tries to investigate the main tendency of the third economic plan on land reforms in agricultural sector and scale their success on the ground.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The third Economic Plan
  • Agriculture Economy
  • Land Reforms
  • ]mmigration