مروری
تأثیر برنامۀ عمرانی سوم (1346 ـ 1341) در کشاورزی ایران
تأثیر برنامۀ عمرانی سوم (1346 ـ 1341) در کشاورزی ایران

محمدعلی اکبری؛ سعید لیلاز مهرآبادی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 1-22

چکیده
  برنامه عمرانی سوم، تأثیرات بسیاری در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بر جای گذاشت. شواهد نشان می‌دهد که این جریان موج بزرگی از مهاجرت را شکل داد. این مقاله با بهره‌گیری از اسناد و آمار‌های رسمی ...  بیشتر
مروری
ظهور و گسترش شیخیه در کرمان در دورۀ قاجار
ظهور و گسترش شیخیه در کرمان در دورۀ قاجار

محمد خداوردی تاج آبادی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 23-48

چکیده
  گسترش شیخیه در کرمان، متأثر از عوامل متعددی بود که این پژوهش در پی بررسی آن عوامل و عملکرد شیخیه در این شهر است. بررسی داده‌های تاریخی بر اساس روش تحلیلی در تحقیق تاریخی نشان می‌دهد که عوامل چندی با دامنۀ ...  بیشتر
مروری
ویژگی‌های تاریخی و مولفه‌های جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان
ویژگی‌های تاریخی و مولفه‌های جامعۀ شهری ایران در اواخر دورۀ ساسانیان

اللهیار خلعتبری؛ عباس پرتوی‌مقدم

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 49-70

چکیده
  شهرنشینی در ایران دورۀ ساسانیان تحول و تکامل شگرفی یافت. اگرچه شهر و شهرنشینی در این دوره ریشه در دوره‌های گذشته داشت، اما شهر ساسانی هم از نظر کالبد شهری و هم از نظر کارکرد دوره‌ای از تحول و توسعه و تکامل ...  بیشتر
مروری
پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتی‌سازی در ایران
پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتی‌سازی در ایران

سید حسن شجاعی دیوکلائی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 71-92

چکیده
  جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسله مناقشات سیاسی اروپایی در سال 1939 میلادی آغاز شد، پیامدهای سیاسی و اقتصادی متعددی در ایران داشت. در نتیجۀ چنین وضعیتی بود که پروژه صنعتی‌سازی در ایران عصر رضا‌شاه نیز به ...  بیشتر
مروری
نقش خاندان‌های اشرافی در تحولات ارمنستان در دورۀ یورش مغول و حکومت ایلخانی(بررسی موردی خاندان لرد مخار گرسلی)
نقش خاندان‌های اشرافی در تحولات ارمنستان در دورۀ یورش مغول و حکومت ایلخانی(بررسی موردی خاندان لرد مخار گرسلی)

جواد عباسی؛ مریم محمدی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 93-116

چکیده
  یکی از مناطقی که مغولان در حملات خود، دستیابی و تسلط بر آن را مورد توجه قرار دادند، قفقاز جنوبی بود. در این زمان بیشتر نواحی این منطقه به وسیلۀ لردهایی اداره می‌شد که تابع پادشاهی باگراتیدی گرجستان بودند. ...  بیشتر
مروری
اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری ـ اجرایی کریم‌خان زند
اهمیت و جایگاه پایتخت در نظامات فکری ـ اجرایی کریم‌خان زند

عبدالله متولی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 117-136

چکیده
  پایتخت به عنوان مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی و گاه فرهنگی و اجتماعی ، مهمترین رکن در جغرافیای سیاسی و اداری هر حکومت به شمار می‌رود. هر سلسلۀ حکومتی جایی را بنا به عواملی به عنوان پایتخت انتخاب می‌کند ...  بیشتر
مروری
تأسیس شهبندری ترکیه در مشهد و نقش محمد سامی‌بیک در اتحاد سه گانه اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان
تأسیس شهبندری ترکیه در مشهد و نقش محمد سامی‌بیک در اتحاد سه گانه اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان

علی نجف‌زاده؛ مجتبی خلیفه

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 137-156

چکیده
  دولت عثمانی در دورۀ قاجار حضور سیاسی در مشهد نداشت، ولی از زمان شروع جنگ جهانی اول که موضوع اتحاد جهان اسلام مطرح شد، طرفدارانی در مشهد یافت که ترک‌های قفقازی مهم‌ترین آنها بودند. پس از شکست عثمانی و ...  بیشتر