نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری تار خ اران باستان دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

یکی از رخدادهای مهمی که در سال‌های پایانی فرمانروایی اردوان دوم اتفاق افتاد، شورش سلوکیه بودکه دست کم هفت سال (42 ـ 36م) به طول انجامید. سلوکیه با موقعیت خاص جغرافیایی خود در کنار دجله در بین‌النهرین، از زمان تأسیس آن در زمان سلوکیان، دارای امتیازهای خاصی مانند استقلال داخلی، توانایی‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بود. در زمان اشکانیان هم مدت‌ها این موقعیت را حفظ کرده بود. اما در زمان اردوان دوم این شهر علیه اشکانیان شورش کرد و سرانجام این طغیان به وسیله وردان یکم سرکوب شد. به نظر می‌رسد که تغییر نگرش تدریجی اشکانیان نسبت به این شهر، تنوع جمعیتی، و درگیری‌های قومی در آن، مداخله اردوان دوم در امور سلوکیه و کاستن از استقلال آن، از مهمترین علل این شورش باشد. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل زمینه‌ها و علل بروز این شورش و نتایج و پیامدهای حاصل از آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rebellion of Seleucia and its Consequences During Artabanus II.

چکیده [English]

One of the major events that occurred during the last years of the reign of Artabanus II، was the rebellion of Seleucia that lasted for seven years (36 - 42 AD). Since its establishment during the Seleukid، Seleucia – with its special geographical position alongside the Tigris in Mesopotamia –had special privileges such as autonomy، cultural، political and economic potentials. Seleucia had reserved such a position in the Parthian era until the first century when it rebelled against the Parthian king، Artabanus II – a rebellion which was eventually suppressed by Vardanes. It seems that the gradual change in Parthian attitudes towards the city، its population diversity، its ethnic conflicts، and Artabanus II’s interventions in affairs of Seleucia and the consequent reduction of its autonomy had been the most important reasons for such a rebellion. This paper seeks to explain and analyze the context as well as the causes and consequences of this rebellion.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seleucia
  • Parthians
  • Artabanus II
  • Vardanes I