نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شیراز

2 استاد یار گروه تاریخ دانشگاه شیراز

چکیده

بخشی از اسواران به عنوان جنگجویان سواره‌نظام ویژۀ ارتش ساسانی در آستانۀ فتوح به مسلمانان پیوستند و ضمن ادامۀ فعالیت نظامی و نقش در گسترش فتوحات اسلامی، پس از استقرار در شهرهای تازه تأسیس بصره و کوفه در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این شهرها سهمی عمده داشتند. آنها پس از روی کار آمدن امویان، ضمن شرکت در جنبش‌های ضد اموی به فعالیت فکری علیه جریان جبرگرایی که از سوی امویان تبلیغ می‌شد روی آوردندکه نتیجه آن پیدایش تفکر «قدری» بود. فعالیت‌های ضد اموی اسواران منجر به تبعید تعدادی از آنان به مرزهای سوریه شدو در آنجا نقش مهمی در تحولات سیاسی و فرهنگی دنیای اسلام بازی کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Asvaran and Their Descendents in the Islamic Period

چکیده [English]

A part of Asvaran as the cavalry of the Sassanid Army joined Muslims. Not only did they continue their military activities in expanding Islamic conquests but also، having resided in Basra and Kufa، played a major role in the political، economical and cultural activities of these cities. At the time of the Ommayyad، they attended the anti-Ommayyad movements also became interested in the intellectual movements against determinism which were favored by the Ommayyad. Due to their support of such anti-Ommayyad movements، a number of Asvaran were sent on exile to the frontiers with Syria. In Syria، they had an important role in the political and cultural changes of the Islamic World.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asvaran
  • Determinism
  • Movement
  • Basra
  • Kufa