مروری
مطالعه دامنۀ مکانی و زمانی تجارت چینی‌آلات در بندر مهروبان
مطالعه دامنۀ مکانی و زمانی تجارت چینی‌آلات در بندر مهروبان

علی بحرانی‌پور

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 1-22

چکیده
  مهروبان از بنادر باستانی سواحل خوزستان است که نقش ویژه‌ای در تجارت دریایی بین‌المللی داشته است. گذشته از اشاره‌های منابع تاریخی، شواهدی چون خرده سفالینه‌های موجود در سطح شهر مهروبان، از رواج فعالیت‌های ...  بیشتر
مروری
دو پادشاه در آستانۀ نابودی ساسانیان
دو پادشاه در آستانۀ نابودی ساسانیان

شهرام جلیلیان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 23-42

چکیده
  از مرگ خسرو پرویز در فوریۀ 628 میلادی تا تاج‌گذاری یزدگرد سوم در ژوئن 623 میلادی بیش از ده پادشاه به تخت لرزان شهریاری ساسانیان نشانده شدند، که هنوز تبارنامه و مدّت شهریاری، و حتی چگونگی پی‌هم‌آیی پاره‌ای ...  بیشتر
مروری
جایگاه امیرتیمور کورکان و سلطان یلدرم بایزید در نزد مورخان و علل و عوامل نبرد انکوریه (804 ق)
جایگاه امیرتیمور کورکان و سلطان یلدرم بایزید در نزد مورخان و علل و عوامل نبرد انکوریه (804 ق)
دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 43-76

چکیده
  تیمور کورکان در سه دورۀ متناوب با حمله به ایران و هند و شام و مصر و روم، ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی این مناطق را مواجه با بحران و دچار برخی تغییرها کرد. یکی از اقدامات او جنگ با یلدرم بایزید ...  بیشتر
مروری
نقش اسواران و فرزندان آنان در دورۀ اسلامی
نقش اسواران و فرزندان آنان در دورۀ اسلامی

سلیمان حیدری؛ حسین پوراحمدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 77-98

چکیده
  بخشی از اسواران به عنوان جنگجویان سواره‌نظام ویژۀ ارتش ساسانی در آستانۀ فتوح به مسلمانان پیوستند و ضمن ادامۀ فعالیت نظامی و نقش در گسترش فتوحات اسلامی، پس از استقرار در شهرهای تازه تأسیس بصره و کوفه ...  بیشتر
مروری
جستاری پیرامون زندگی سیاسی سعدالله درویش
جستاری پیرامون زندگی سیاسی سعدالله درویش

محمد کلهر

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 99-122

چکیده
  سعدالله درویش یکی از کنشگران نهضت جنگل، نامی آشنا برای پژوهشگران این وادی است. اگرچه مناصب خاص و درخور توجه وی در دوران نهضت جنگل در گیلان (1300 ـ 1299ش) از جمله ریاست شهربانی و دژبانی رشت، صدر قشون‌ سرخ مازندران ...  بیشتر
مروری
شورش انوشه زاد و بررسی ماهیت آن
شورش انوشه زاد و بررسی ماهیت آن

علی اصغر میرزایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، صفحه 123-139

چکیده
  در دهۀ 550 میلادی در پادشاهی خسرو یکم شورشی رخ داد که رهبری آن با انوشه‌زاد، پسر خسرو یکم (انوشیروان) بود. این شورش، هرچند در بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانی رخ داد اما منابع، ماهیت و هدف از آن را متفاوت ...  بیشتر