نوع مقاله : مروری

نویسنده

د کترای ایرانشناسی از د انشگاه آزاد برلین، انستیتو ایران شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه ا د یان و مذاهب قم

چکیده

در این مقاله نمونه‌هایی از متغیرات سبکیِ خط مانوی در میان دست‌نویس‌های مانویِ تورفان بررسی شده است. برخی واژه‌ها از زبان عربی در دست‌نویس‌های متون فارسی نو به خط مخصوص مانوی به کار رفته و در این مقاله معرفی می‌شوند. یکی از دست‌نویس‌های مانوی همزمان با کهن‌ترین متونِ به اصطلاح فارسیِ کلاسیک مورد توجه قرار گرفته و بررسی دیگر قطعات همسو با آن، به شناسایی کهن‌ترین واژگان دخیل عربی ـ حدود 90 واژه ـ در نخستین متون فارسی نو انجامید. همچنین بسیاری از متغیرات سبک‌شناختیِ چندنویسه در دست‌نویس های متأخر مانوی و به ویژه برخی از حلقه های مفقودشده در فرآیندِ تحول پلاستیکِ خط مانوی، نیز بازشناسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arabic Loanwords in Oldest New Persian Texts According to the Turfan Manichaean Manuscript Fragments

چکیده [English]

This article surveys a number of stylistic variables in the orthography of Turfan Manichaean manuscript pages. Some Arabic words has been used in the Classical New Persian fragments that were written in Manichaean alphabet and are introduced in this article. One of the texts in Manichaean script is contemporary with the oldest Classical Persian texts and belongs to the advent of New Persian. The study of this text and other similar fragments has brought forth the identification of about 90 Arabic loanwords in early New Persian texts. This study has reviewed stylistic variables of letters in the late Manichaean fragments, and through this, has found some missing links in the development process of Manichaean script.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Persian
  • Manichaean script
  • Arabic Language
  • Turfan