مروری
جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان؛ خیالی ناممکن یا برنامه‌ای ناتمام
جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان؛ خیالی ناممکن یا برنامه‌ای ناتمام

محمد علی اکبری

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 1-16

چکیده
  جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران، از زوایای مختلفی مورد بررسی محققان قرار گرفته است. با این حال این واقعۀ مهم از جهت انطباق با زمانه و افق تاریخی ایران کمتر مورد کندوکاو قرار گرفته است. اندک تحقیقات موجود ...  بیشتر
مروری
آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی
آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی

پدرام جم

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 17-54

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی واژة ایرانی کهن āzāta، سیر تحول معنایی آن در گذر زمان از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی، و تا زمان رواج فارسی نو می‌پردازد و با ارائة شواهد مربوطه از دورة باستان (اوستا) و میانة (پارتی ...  بیشتر
مروری
بازخوانی مؤلفه‌های مدرنیته در عصر قاجار بر اساس روزنامۀ تمدن
بازخوانی مؤلفه‌های مدرنیته در عصر قاجار بر اساس روزنامۀ تمدن

مهدیه حمزه‌ئی؛ محمدمهدی فرقانی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 55-94

چکیده
  مدرنیته در غرب، محصول جست‌و‌جوی روشنگرانه در زمینه‌های مختلف فکری بود. این جست‌وجو از رنسانس آغاز شد و پس از اصلاحات فکری و دینی و انقلاب صنعتی، مدرنیته به عنوان محصول این فرایند رخ نمود. رسانه‌های ...  بیشتر
مروری
تأثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده‌های نخستین اسلامی
تأثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده‌های نخستین اسلامی

نیره دلیر؛ منصوره کریمی قهی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 95-116

چکیده
  پس از تسلط اعراب بر ایران واکنش‌های متفاوتی مانند مبارزه علیه اقتدار رسمی، مباحثات نظری و چالش با مسلمانان ازسوی ایرانیان بروز کرد. گروهی نیز ضمن پذیرش اسلام، کوشیدند با نفوذ در ساختار قدرت سیاسی خلافت، ...  بیشتر
مروری
مطالعۀ تطبیقی ساختار اجتماعی ایران و قفقاز در دوره‌های اشکانی و ساسانی با تکیه بر منابع تاریخی قفقازی
مطالعۀ تطبیقی ساختار اجتماعی ایران و قفقاز در دوره‌های اشکانی و ساسانی با تکیه بر منابع تاریخی قفقازی

روزبه زرین‌کوب؛ علی علی‌بابایی درمنی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 117-138

چکیده
  آثار مورخان قفقازی در دورۀ باستان، در بردارندۀ نشانه‌هایی از تقسیم‌بندی جوامع ساکن در قفقاز در آن دوران است. هرچند در این آثار بر ساختار اشراف محور جوامع قفقازی تاکید شده‌است، با این حال حاوی شواهدی ...  بیشتر
مروری
پیامد انعقاد قرارداد تصفیه محاسبات تجاری ایران و آلمان نازی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصاد حکومت پهلوی در بخش کشاورزی
پیامد انعقاد قرارداد تصفیه محاسبات تجاری ایران و آلمان نازی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصاد حکومت پهلوی در بخش کشاورزی

سید حسن شجاعی دیوکلائی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 139-160

چکیده
  بحران اقتصادی 1929 موجب کاهش درآمد ناشی از صدور مواد اولیه در ایران شد. در نتیجه این وضعیت ایران ناچار شد تا به منظور تأمین هزینه‌های مورد نیاز واردات کالاهای مصرفی خود به اجرای سیاست صنعتی‌سازی دست بزند. ...  بیشتر
مروری
واژه‌های دخیل عربی در کهن‌ترین متن‌های فارسی نو بر اساس دست‌نویس‌های مانویِ تورفان
واژه‌های دخیل عربی در کهن‌ترین متن‌های فارسی نو بر اساس دست‌نویس‌های مانویِ تورفان

محمد شکری فومشی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 161-210

چکیده
  در این مقاله نمونه‌هایی از متغیرات سبکیِ خط مانوی در میان دست‌نویس‌های مانویِ تورفان بررسی شده است. برخی واژه‌ها از زبان عربی در دست‌نویس‌های متون فارسی نو به خط مخصوص مانوی به کار رفته و در این مقاله ...  بیشتر
مروری
مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان
مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان

جواد عباسی؛ مریم محمدی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، صفحه 211-240

چکیده
  گرجستان از مناطقی بود که به جهت موقعیت حساس جغرافیایی و تا حدودی مذهبی آن در امپراتوری مغول اهمیت ویژه‌ای یافت. با تأسیس حکومت ایلخانی و رویارویی آن با اردوی زرین در دشت قپچاق این اهمیت دوچندان شد. از ...  بیشتر