نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این که هخامنشیان بر مذهب زردشت بوده‌اند یا نه، پرسشی است که از دیرباز محققان تاریخ هخامنشی با آن روبرو بوده‌اند. همانقدر که زردشتی بودن هخامنشیان موافق دارد، مخالفان آن هم کم نیستند. هر بار که سخن از دین و اعتقادات هخامنشیان به میان می­آید، بحث زردشتی بودن یا نبودن هخامنشیان هم هست. یکی از علت‌هایی که سبب شده است این موضوع تبدیل به بحثِ اصلی میان محققان تاریخ هخامنشی شود، وجود نام اهوره­مزدا در کتیبه­های هخامنشی به­عنوان خدای بزرگ و اظهار عبودیت شاهنشاهان هخامنشی نسبت به اوست. با این حال، به­دلیل تسامح و تساهل هخامنشیان نسبت به پیروان دین‌های دیگر، این بحث به نتیجه­ای قطعی نرسیده است. در این مقاله، ضمن بررسی آراء چند تن از متخصصان تاریخ هخامنشی، کوشش می­شود اعتقادات هخامنشیان از خلال کتیبه­ها و الواح به‌جا مانده از آنان، از جمله کتیبۀ داریوش در بیستون، بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Achaemenid Beliefs Based on Their Inscriptions

چکیده [English]

Whether the Achaemenids were Zoroastrians or not has long been one of the questions Iranologists face, studying Achaemenid history. Some Iranologists believe that the Achaemenids were Zoroastrians but others disagree. Discussing Achaemenids’ religion and beliefs, this question is always brought up. One of the reasons that turned this issue into a prominent debate among researchers is Ahura Mazda’s name, mentioned in their inscriptions as a deity and the fact that Achaemenid kings considered themselves worshipers of Ahura Mazda. Nevertheless, their religion remains a question because of their tolerance in relation to other religions. This article intends to study Achaemenids’ beliefs based on a number of experts’ opinions and remaining Achaemenid inscriptions and tablets, such as Darius’ Behistun inscription.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenids
  • Zoroastrian
  • Religion
  • Ahura Mazda
  • Inscription- Behistun