مروری
پیدایی و شیوعِ اعتیاد به افیون در عصر صفوی
پیدایی و شیوعِ اعتیاد به افیون در عصر صفوی

یعقوب تابش؛ سید هاشم آقاجری؛ عطاالله حسنی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 1-39

چکیده
  دورۀ صفوی با دگرگونی‌های اجتماعی متنوعی رویارو گردید، یکی از این دگرگونی‌ها، پدیدۀ اعتیاد به افیون بود. این مادۀ مخدّر، در ایران پیشا صفوی، بیشتر مصارف پزشکی داشت. در عصر صفوی، اعتیاد به افیون به صورت ...  بیشتر
مروری
مانی: مصلح گنوسی یا پیامبر مانوی
مانی: مصلح گنوسی یا پیامبر مانوی

سید توفیق حسینی؛ روزبه زرین کوب

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 41-57

چکیده
  رشد جسمی و فکری مانی در میان گروه معتقد به عقاید گنوسی، باعث شد تا زیر بنای عقاید کیش نوپدید وی شکل گنوسی بگیرد. از این رو بررسی عمق این تاثیر همواره مورد توجه محققان برای شناخت کیش گنوسی و مانوی بوده است. ...  بیشتر
مروری
اعتقادات هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته‌ها
اعتقادات هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته‌ها

آرزو رسولی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 59-76

چکیده
  این که هخامنشیان بر مذهب زردشت بوده‌اند یا نه، پرسشی است که از دیرباز محققان تاریخ هخامنشی با آن روبرو بوده‌اند. همانقدر که زردشتی بودن هخامنشیان موافق دارد، مخالفان آن هم کم نیستند. هر بار که سخن از ...  بیشتر
مروری
رویه‌های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307ش: مصوبات و نتایج آن
رویه‌های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307ش: مصوبات و نتایج آن

سعید سبزی؛ عطاالله حسنی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 77-90

چکیده
  یکی از حوزه‌هایی که مجلس شورای ملی دست به قانونگذاری در آن مورد زد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد به آن بود. اولین قانون مصوب در این زمینه، یعنی قانون تحدید تریاک، دارای اهمیت خاصی است. زیرا، با تصویب آن در مجلس ...  بیشتر
مروری
تطور و تکوین معنایی واژه کُرد در منابع دوره اسلامی(قرن اول تا نهم هجری)
تطور و تکوین معنایی واژه کُرد در منابع دوره اسلامی(قرن اول تا نهم هجری)

مدرس سعیدی؛ غلامحسین زرگری نژاد

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 91-116

چکیده
  واژه کُرد که امروزه به عنوان یکی از گروه­های قومی منطقه خاورمیانه، فهم می­شود، در منابع دوره اسلامی کاربرد و معنایی مبهم دارد. در دوره معاصر برخی از پژوهشگران، واژه کُردِ منابع را با تلقّی رایج امروزی، ...  بیشتر
مروری
سازوکار و نشانه‌های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم
سازوکار و نشانه‌های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم

سید حسن شجاعی دیوکلایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 117-154

چکیده
  وقوع انقلاب صنعتی جوامع صنعتی را بر آن داشت تا برای تأمین نیازهای خود جوامع ماوراءدریاها را در اقتصادی جهانی ادغام کنند. هدف از این اقدام تبدیل کردن جوامع ماوراءدریاها به محلی برای صدور کالاهای ساخته ...  بیشتر
مروری
کاربست سلاح نفت در جنگ‌های اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن
کاربست سلاح نفت در جنگ‌های اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن

میکاییل وحیدی راد

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 155-181

چکیده
  جنگ‌های اعراب و اسرائیل در خاورمیانه تاثیرات متفاوت و گوناگون و همچنین آثار منطقه‌ای و جهانی داشته است که در این میان استفاده از نفت بعنوان سلاح از سوی اعراب برای شکست اسرائیل در چندین مرحله به کار گرفته ...  بیشتر