نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه ایران‌شناسی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان.

3 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شیراز.

10.29252/irhj.12.2.1

چکیده

چکیده ایل شاهسون از بزرگ­ترین اتحادیه­ های ایلی ایران است که بخش وسیعی از مراتع قشلاقی خود در دشت مغان را در خلال جنگ ­های ایران و روس از دست داد و دامنه تردد آنان به مراتع دشت مغان(قشلاق) و دامنه ­های کوه سبلان(ییلاق)محدود شد. سرانجام عده ­ای از شاهسون ­ها در دوره رضا شاه به اجبار در دشت مغان اسکان یافتند. این پژوهش داده بنیاد بر اساس روش جمع ­آوری اطلاعات از کتابخانه ­ها و مراکز آرشیوی و با روش توصیفی- تحلیلی، بر آن است چگونگی اسکان طوایف شاهسون در دشت مغان، اَرشَق، مراتع ییلاقی سبلان و نواحی مجاور مناطق ذکر شده را تبیین کند.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که طرح واگذاری اراضی دولتی آذربایجان و اخذ تعهد از اشخاص، اقدام جهت ایجاد کانال ­­های آبیاری، ایجاد پست ­های امنیه جهت جلوگیری از تمرد عشایر، استقرار مامورین اسکان در نواحی اسکان داده شده، سوزاندن ابزار آلات کوچ­ نشینی، تاسیس مدارس فلاحتی، حذف مالیات علف ­چر و وضع قوانین دامداری از عوامل اصلی اسکان شاهسون ­ها در دشت مغان و نواحی مجاور بود.

عنوان مقاله [English]

(A study about the ways and manners of Shahsevans settlement in Reza Shah period (1310-1320/1931-1941

نویسندگان [English]

  • Shahram Yousefifar 1
  • Mohammad keshavarz 2
  • Mohammad Mehdi Moradi Khalaj 3

1 Professor, Department of History, Tehran University

2 .Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Vali-e-Asr University of Rafsanja

3 Associate Professor, Department of History, Shiraz University

چکیده [English]

Shahsevan tribe, as one of the greatest tribal unions in the history of Iran, lost a vast proportion of its winter quarters (qeshlaq) during the wars between Iran and Russia, their movement being restricted to Moqan plain (for winter quarters, qeshlaq) and Sabalan hillsides (for summer quarters, yeylaq). Finally, a portion of Shahsevans were forced to settle in Moqan plain in Reza Shah Era. This article, by gathering data to do with Shahsevan tribe from historical references and archives and by using historical method and descriptive-analytic approach, studies the ways and manners of shahsevans' settlement in Moqan plain, arshaq, winter quarters of Sabalan and Areas adjacent to mentioned areas. The results show that giving governmental lands to people and taking guarantee (assurance) from them as well as construction of gendarmerie stations for preventing nomads from rebellion and disobedience, Action to create irrigation channels, besides establishment of settling officers in settled regions, establishment of agricultural schools, burning wandering instruments, Pasture tax elimination and regulating new agricultural laws, were the most important causes of Shahsevans settlement in Moqn plain and its neighbor regions.