روابط خارجی ایران با عثمانی و مصر در دورة حکومت یعقوب آق‌قویونلو
روابط خارجی ایران با عثمانی و مصر در دورة حکومت یعقوب آق‌قویونلو

هدی سید‌حسین‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 175-200

چکیده
  یعقوب (896 ـ 883 ق)، در آغاز حکومت خود با دو مسأله عمدة مشکلات داخلی و خارجی مواجه بود. مسألة خارجی که اهمیت بسیاری نیز داشت، قدرت یافتن روز افزون عثمانی‌ها بود که در همسایگی غربی سرزمین‌های تحت فرمان یعقوب ...  بیشتر
ساختار ایلی حکومت‌های ترکمان و بی‌ثباتی سیاسی
ساختار ایلی حکومت‌های ترکمان و بی‌ثباتی سیاسی

اسماعیل حسن‌زاده

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 93-116

چکیده
  حکومت‌های قراقویونلو و آق‌قویونلو در طی حاکمیت خویش دچار بحران‌های سیاسی و نظامی عدیده‌ای شده بودند که از میان عوامل تأثیرگذار، ساختار قبیله‌ای اتحادیه از اهمیت زیادی برخودار است. این مقاله با بهره‌گیری ...  بیشتر