ظهور و افول کشاورزی صنعتی در عصر رضاشاه 1309تا 1316
ظهور و افول کشاورزی صنعتی در عصر رضاشاه 1309تا 1316

سید حسن شجاعی دیوکلایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 115-140

چکیده
  اقتصاد کشاورزی ایران در دوره قاجار درپی ادغام در مناسبات بازار­جهانی نظام سرمایه­داری از شیوه­تولید معیشتی به شیوه­تولید تجاری تغییر کارکرد داد. تجاری شدن شیوه­تولید کشاورزی در ایران که سرنوشت ...  بیشتر
تاثیر حلقه برلن بر روشنفکران ملی‌گرای عصر رضاشاه
تاثیر حلقه برلن بر روشنفکران ملی‌گرای عصر رضاشاه

فاطمه رضایی؛ محمدتقی مختاری

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 103-124

چکیده
  تفکر وحدت ملی، در اندیشه روشنفکران حلقه برلن به تاثیر از اندیشه­های آریایی­گری در آلمان ایجاد شد. این تفکر در دوره رضاشاه، منجر به استقرار یک دولت ملی مقتدر شد که سعی داشت به طور مهندسی شده  جامعه ...  بیشتر